bestill en supersentralist sentralist

Du er her:

Søk

Hvilken by vil du ha?

Bilen ut av byen!

Bilen ut av byen!. Stor versjon

Mer informasjon


  • fagmedarbeider i Natur og Ungdom

  • fagmedarbeider i Natur og Ungdom
I norske byer kommer halvparten av klimagassutslippene fra veitrafikken. Oslo er inget unntak. Etter 12. september kan trenden snu.
bilenutavbyen_nett.jpg

Mye tyder på at det er noe alvorlig galt med samferdselspolitikken i norske byer. Bussen står i samme kø som bilen, det er vanskelig å komme seg fram på sykkel, og kollektivtrafikken koster for mye. Rapporter viser igjen og igjen at vi nå er tvunget til å velge; bil eller buss? Hvis ikke kollektivtrafikken blir kraftig utbygd, blir norske byer fylt med kø og kaos. I tillegg til å gjøre kollektivtilbudet billigere og bedre, må lokalpolitikerne tørre å sette i gang restriktive tiltak for den forurensende veitrafikken. Både pisk og gulrot er altså nødvendig for å få flere til å velge kollektivt.

 

I Oslo finnes det i dag et stort forbedringspotensial. Altfor mange mennesker velger bilen når de skal fra a til b og hver vinter når den dårlige luftkvaliteten nye høyder. For å få ned klimagassutslippene hjelper det ikke at kollektivtilbudet er utbedret, vi trenger . Et bilfritt sentrum innenfor ring 1 vil gjøre bykjernen til et triveligere sted å være, og føre til at bussen og trikken ikke trenger å stå i kø gjennom byen i rushtiden. Færre biler betyr også mindre utslipp og en renere by. Fotgjengere og syklister vil få en høyere prioritet og i større grad prege bybildet. Bystyrepolitikerne i Oslo må tørre å gjøre det vanskeligere å kjøre bil og enklere å ta i bruk kollektivtrafikken og sykkelen. Det er nettop disse tiltakene vi må se mer til de neste fire årene. Oslo kommune har lovet å kutte utslippene med 50 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020. Etter at dette ble lovet, har utslippene faktisk bare steget, og det med 20 prosent. Nå må halvparten av utslippene til Oslo reduseres i løpet av ni år, og vi har dårlig tid.

 

11. og 12. september velges lokalpolitikerne som skal bestemme over byens framtid. Blir det forurensning og kaos, eller kollektivtrafikk og utslippsreduksjoner? Norges største byer trenger en omlegging fra den fossile biltrafikken til den miljøvennlige kollektivtrafikken. Oslo, gjør hovedstaden til en miljøby de neste fire årene!

Ingrid Rønning Strand og Embla Helle Nerland, fagmedarbeidere i Natur og Ungdom

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2014 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.