Du er her:

Søk

Jubler for vindkraft-ja!

Stor versjon

Mer informasjon


  • Leder i Natur og Ungdom
    Tlf.: 23 32 74 03 / 91 33 17 29
Ånstadblåheia vindkraftverk fikk i dag tildelt konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Natur og Ungdom jubler for avgjørelsen som vil føre til et signifikant bidrag med ren og fornybar energi i Vesterålen.

Vindparken ble meldt i 2006 og omsøkt i 2011. NVE har gitt konsesjon til en produksjon på mellom 87 - 115 GWh, noe som tilsvarer forbruket til opp mot 5800 husstander. Natur og Ungdom sendte i august 2008 sin høringsuttalelse til søknaden, og stilte seg da positiv til en utbygging.

-          Vi har gjennomgått konsesjonssøknaden og fagutredningene som lå til grunn, og mener Ånstadblåheia er et svært godt prosjekt. Enhver energiproduksjon har miljøkonsekvenser, og da gjelder det å finne de prosjektene som fører til minst inngrep. Det mener vi Ånstadblåheia er, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Nordland Natur og Ungdom.

Da Natur og Ungdom sa ja til vindparken i 2011 krevde organisasjonen også at det skulle gjøres nye undersøkelser på hvorvidt det var hekkelokaliteter for rovfugl i området. Fylkesmannen i Nordland sendte i fjor inn en innsigelse på vindparken, men denne ble senere trukket. Blant annet på bakgrunn av samtaler med Norsk ornitologisk forening(NOF) som sa at en utbygging ikke ville få vesentlige konsekvenser for rovfuglene.

-          I dag er en fantastisk dag! Et vindkraftanlegg som vil kunne bidra med betydelige mengder ren og fornybar strøm til Vesterålens befolkning har fått konsesjon. Nå krysser vi fingrene for at vedtaket ikke blir klaget inn og at utbyggingen kan starte så fort som mulig, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

 

For mer informasjon:

Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom, 913 31 729

Ingrid Skjoldvær, leder i Nordland Natur og Ungdom, 977 02 181

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2016 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.
Kontakt | English