Saker

 • Finnes det klimastreiker i Russland?

  Verdens største land var lenge en hvit flekk på kartet over steder det fantes skolestreiker for klimaet. Men i dag er Fridays For Future-bevegelsen i Russland blitt en av de største og synligste klimabevegelsene i landet. Hvordan ble det slik?

 • Gruvekit

  Vi vil ha med DEG i gruvekampen, og her følger en oversikt over hvordan du og ditt lokallag kan bidra til at Repparfjord og Førdefjorden forblir avfallsfrie.

 • Regjeringa dumper siste rest av miljøtroverdighet i fjorden

  Regjeringen har avvist klagen vår til Nussir sin driftskonsesjon og dermed gitt klarsignal til at 30 millioner tonn med gruveslam kan dumpes i Repparfjord.

 • Ungdommens krav til bedre togtilbud

  I dag er togtilbudet i Norge for dårlig og ikke et reelt alternativ til fly. Vi krever at regjeringen gjør en storsatsning på tog fremfor fly, og sørger for at tog blir et reelt alternativ med tanke på pris, reisetid og tilgjengelighet.

 • Landsmøtesalen 2016

  Innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre for 2020

  Dette er valgkomiteen sin innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre for 2020. Innstillingen er basert på intervjuer med landsstyret, sentralstyret, sekretariat og andre medlemmer.

 • Fleirtalet i Sunnfjord sviktar ein sunn fjord

  12. November røysta Sunnfjord kommunestyre over ei høyringsfråsegn til Nordic Minings søknad om driftsløyve for gruvedrift ved Førdefjorden. Nordic Mining har tidlegare fått løyve til å dumpe 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden. Driftsløyvet er det siste løyvet dei treng. Driftsløyvet skal gjevast av Direktoratet for mineralforvaltning.