bestill en supersentralist sentralist

Du er her:

Søk

Klimakrise- på tide å flykte?

Stor versjon

Bilder

James Hansen innledet på Nansen Ung. Foto: Flyktninghjelpen/Amund Bakke Foss

James Hansen innledet på Nansen Ung. Foto: Flyktninghjelpen/Amund Bakke Foss. Stor versjon.

En engasjert Jan Egeland snakker til deltagere på konferansen. Foto: Flyktninghjelpen/Amund Bakke Foss

En engasjert Jan Egeland snakker til deltagere på konferansen. Foto: Flyktninghjelpen/Amund Bakke Foss. Stor versjon.

Foto: Flyktninghjelpen/Amund Bakke Foss

Foto: Flyktninghjelpen/Amund Bakke Foss. Stor versjon.

Flere millioner mennesker blir hvert år drevet på flukt av klimarelaterte naturkatastrofer. 6. - 7. juni var tolv ungdomsorganisasjoner samlet for å diskutere utfordringene knyttet til klima og flukt.
NRC-160818 - Nansen Ung resolusjon norsk.doc

Temperaturstigninger, issmelting og dobling av antall naturkatastrofer: Klimaendringene påvirker allerede mennesker over hele verden. I fremtiden kommer slike naturkatastrofer til å føre til massiv fordrivelse av mennesker. På konferansen Nansen Ung diskuterte representanter fra tolv ungdomsorganisasjoner hvordan disse utfordringene kan håndteres.

Konferansen ble arrangert av Flyktningehjelpen, Røde Kors Ungdom og Natur og Ungdom som en sidekonferanse til Nansenkonferansen. På hovedkonferansen var det rundt 200 deltakere fra internasjonale organisasjoner, regionale institusjoner, myndigheter og forskningsinstitutter, som er et viktig møtepunkt mellom fagmiljøer som fokuserer på klimaendringene og de som arbeider med og forsker på humanitære utfordringer.

Formålet med sidekonferansen Nansen Ung var å heve kompetansen til deltakerne rundt klimaendringene og de humantitære konsekvensene av disse endringene. Samtidig var et like viktig formål for ungdomskonferansen å utforme en samlet politikk i form av en resolusjon, som ble overlevert hovedkonferansen. Klimaendringer og flukt er et tema det mangles politikk og kompetanse på, både i Norge og på internasjonalt nivå. Resolusjonen med kravene fra norske ungdomsorganisasjoner ligger vedlagt. Her krever de blandt annetat i-land kutter sine utslipp med 40 prosent innen 2020, i forhold til 1990-nivå.

- Ungdommens rolle i denne debatten er avgjørende. Dere må passe på myndighetene og legge press på dem, sa FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres, da han besøkte åpningen av Nansen Ung mandag morgen. EU-kommisær for internasjonalt samarbeid, bistand og krisehåndtering, Kristalina Georgieva, James Hansen, leder for NASA Goddard Institute for Space Studies og leder for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Jan Egeland, var noen av innlederne på ungdomskonferansnen.

Ifølge en fersk rapport fra Internal Displacement Monitoring Centre, ble ifjor 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av naturkatastrofer. Av disse var 90 prosent drevet på flukt av klimarelaterte katastrofer, som flom, tørke og tornadoer. Disse trenger beskyttelse, både i eget land og når de krysser landegrenser. Ungdomsorganisasjonene krever i sin resolusjon at nasjonale og regionale lovverk justeres slik at mennesker får beskyttelse hvis de flykter fra plutselige naturkatastrofer, gjennom vektlegging av menneskerettigheter og non-refoulment prinsippet. I tillegg mener ungdommene at finansiering av klimatilpasning er de rike, industrialiserte landenes ansvar.

 -De humanitære konsekvensene av klimaendringene er allerede dramatiske. Norge og andre rike, industrialiserte land har et fortrinn og et ansvar for å begrense disse konsekvensene. Det innebærer drastiske kutt i klimagassutslipp i tillegg til klimatilpasning og beskyttelse av mennesker på flukt fra naturkatastrofer, sier Ingrid Rønning Strand, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2014 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.