er miljøet verdt en 100-lapp hundrelapp medlemskontingent medlemskap

Du er her:

Søk

I dag kommer klimameldingen

Stor versjon

Mer informasjon


 • Leder i Natur og Ungdom
  Tlf.: 23 32 74 03 / 91 33 17 29

 • Nestleder i Natur og Ungdom
  Tlf.: 23 32 74 02 / 99 31 51 35
Klimameldingen blir i dag lagt fram av de rødgrønne partilederne og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell. Natur og Ungdom aksjonerer utenfor miljøverndepartementet og møter miljøvernministeren med klare krav til meldingen.

Natur og Ungdom aksjonerer utenfor SMK (Glacisgata 1) fra 09:30 med klare krav til klimameldingen. Det blir gode bildemuligheter!

Leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg vil være tilgjengelig for kommentarer i hele dag. Hun kan nås på 913 31 729.

Her kan du lese Natur og Ungdoms forventninger til klimameldingen.

I menyen til høyre kan du laste ned miljøbevegelsen felles krav til kilmameldingen!

 

 

Natur og Ungdoms viktigste krav til klimameldingen

Det er gjennom klimameldingen Regjeringen kan gjøre det dyrt å forurense og billig å være miljøvennlig. Så langt består norsk klimapolitikk av et lappeteppe av enkelttiltak, men helheten har manglet. Det er noe man har mulighet til å sikre gjennom klimameldingen. Likevel har klimadebatten det siste året dreid seg om Norge skal kutte utslipp i Norge, ikke hvordan vi kan gjøre det. Norge må bidra til gjennomføring av utslippskutt i de fattige landene gjennom betydelige pengeoverføringer. Dette må likevel være penger som ikke gir Norge mulighet til å øke egne utslipp, men som bidrar til klimatiltak hos de mest utsatte landene.

Overordnet:

 • Stå fast ved målsetningene om innenlandske kutt i klimagassutslippene fra klimaforliket. Dette innebærer at utslippene må reduseres fra dagens 53,7 millioner tonn til maks 45 millioner tonn i 2020.
 • Det settes sektorvise utslippsmål for hver sektor

Industri:

 • Øke CO2-avgiften på norsk sokkel til minst 700 kr/tonnet
 • Det opprettes et klimafond, bestående av midler inndrevet gjennom en økt CO2-avgift, for å oppnå utslippskutt fra industrien.
 • Arbeidet med fullskala CO2-håndtering på Kårstø startes opp, dersom dette ikke skjer må utslippstillatelsen trekkes tilbake.

Transport:

 • Belønningsordningen økes til 1 mrd kroner innen utgangen av denne stortingsperioden.
 • At det opprettes en statlig finansieringsordning som dekker merkostnadene ved innfasing av klimavennlig drivstoff.
 • Hele dobbeltsporet på Intercity-området er utbygget innen 2019
 • Køprising og parkeringsrestriksjoner må innføres i de seks største byene i landet
 • Den første strekningen med høyhastighetsbane skal være klar til utbygging innen 2014

Bygg:

 •  Øke avgiftene på mineralolje
 • Utfasing av all fossil energi i bygg innen 2020, inkludert i fjernvarmen.

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2014 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.