Du er her:

Søk

Månedskort for ungdom til 200 kr!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 8.–11. januar 2009, krever at det i alle norske fylker innføres et månedskort på kollektivtrafikken for ungdom og studenter til 200 kroner. Dette er et viktig tiltak for å få flere unge til å reise kollektivt, og for å gjøre buss og bane tilgjengelig for flere.
Uttalelsen i Word-format
Uttalelsen i PDF-format
Klimagassutslippene fra veitrafikken står for en femtedel av Norges utslipp, og disse vokser i alle landets kommuner hvert år. Utslippene fra veitrafikken har mange årsaker, og en kombinasjon av restriktive tiltak mot bilkjøring og tiltak som gjør kollektivtrafikken mer attraktiv, må gjennomføres for at flere skal velge kollektivtrafikk og la bilen stå.

Natur og Ungdom startet sommeren 2008 en kampanje for månedskort på kollektivtrafikken for alle ungdommer og studenter til 200 kr i alle landets fylker. Dette er i tråd med regjeringens mål om billigere kollektivtrafikk for ungdom og studenter, samt med viktige mål for kutt av klimagassutslipp. Kravet innebærer at regjeringen må betale fylkene det det koster å innføre en slik ordning, slik at verken fylkene eller busselskapene taper på dette.

Ungdom og studenter reiser mye, til skole og studier, jobb og fritidsaktiviteter. Det er også slik at ungdom og studenter ofte ikke har så mye penger. Dette betyr at avveiingen mellom økonomi og miljø ofte må gå i favør av økonomien, noe som gjør at flere velger bil eller fly i stedet for buss og tog når man skal reise, siden de forurensende alternativene ofte også er billigst. Ungdom og studenter er framtidens reisende. Det er avgjørende for at mange flere skal reise kollektivt i framtiden at de som er unge nå venner seg til at kollektivtrafikk er enkelt å bruke, ikke for dyrt, og at det gir et dekkende og praktisk reisealternativ.

Det er mange dyre månedskort rundt i landet. Prisene varierer fra 200 til 450 kr for ungdommer og fra 295 til 800 kr for studenter. I tillegg til store forskjeller mellom fylkene, opereres det en del steder med takstsoner og mange ulike rabattordninger som gjør kollektivtrafikken vanskelig å forstå og dermed mindre tilgjengelig. Dette viser at det er behov for å ta grep for at det skal bli mer rettferdige ordninger over hele landet, at det skal være stabile priser, og at prisnivået i dag er for høyt. En fastpris på 200 kr på månedskort oppfyller disse kravene.

Natur og Ungdom har fått bred støtte i ungdoms- og studentorganisasjoner og blant ungdom flest, og nå krever vi handling fra regjeringen. Innfør månedskort til 200 kr nå!

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2014 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.