Bli medlem!

Vi kan ennå redde verden, men da trenger vi deg! Som medlem i Natur og Ungdom er du med på det viktigste arbeidet i vår tid!

Vi trenger deg med på vinnerlaget! Bli medlem i dag!

Click here for English membership form

Trykk her for å bli medlem i Natur og Ungdom!

Er du under 13 år trenger vi samtykke fra foreldre for at du kan bli medlem. Trykk her hvis du er under 13 år og vil melde deg inn.

Adresseendring:

Har du flyttet? Send en mail til medlem@nu.no eller trykk her for å endre adresse selv.

Send an email to medlem@nu.no or click here to tell us.

 

Samtykkeskjema for foresatte (for medlemmer under 13 år)