Du er her:

Søk

Samarbeid

Naturmangfold

Hvert 10. minutt utryddes en plante eller et dyr fra jorda for alltid. I Norge står nesten 4 000 planter og dyr på rødlista over truede og sårbare arter. For å sikre en rik og mangfoldig natur, og en natur som gir oss det vi trenger av rent vann, frisk luft og trygg mat, må vi ta vare på plantene og dyrene. Det gjør vi best gjennom tiltak mot enkelte plante- eller dyrearter, og gjennom å bevare viktige leveområder.

 • Fakta om bier

  Illustrasjonsbilde

  Tap av leveområder, klimaendringer og sprøytemidler i jordbruket er hovedårsakene til at vi får stadig færre bier i Norge. Biene gir oss opp mot 30% av maten vi spiser, gjennom å pollinere planter. En av tre norske bier (inkludert humler) står på rødlista. Selv om det finnes flere trusler mot biene, er den største trusselen tap av leveområder.

 • Ny stortingsmelding om naturmangfold: Tomme ord – naturen krever handling nå!

  Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre

  En ny Stortingsmelding om naturmangfold ble lagt fram i dag. Det er hele 14 år siden sist. På alle de årene skulle man tro at Regjeringen viste større handlingskraft. Natur og Ungdom mener teksten gjennomsyres av flott ord, men lite tiltak for hvordan tap av biologisk mangfold skal stanses innen 2020.

 • - Politikerne og næringslivet mangler prioriteringsevne

  Utsikt mot Ringerike og dagens E 16 Foto: Statens Vegvesen

  Tirsdag arrangerte Ringerike næringsforening frokostmøte om "Ringeriksløsningen" som omfatter utbygging av Ringeriksbanen og ny E 16 til Hønefoss. Både Næringsforeningen og regjeringen ønsker å trumfe igjennom en snarlig utbygging. Natur og Ungdom ber både politikerne og næringsaktørene prioritere klima og naturverdier først, og skrinlegge motorveiplanene på E 16.

 • Starter opp lokallag på Andøya

  Siv-Marie McDougall er leder for det nyoppstartede lokallaget på Andøya. Hun vil jobbe for et bredere miljøengasjement blant befolkninga på øya.

 • Bli med på sommerkampanjen Redd Elvene!

  Gi naturen en stemme: Ta et bilde og fortell om din elv!

 • Ingen grønne skoger uten gull

  Natur og Ungdom har sammen med en rekke andre organisasjoner sendt brev til regjeringen for å kreve mere penger til vern av skog. Organisasjonene som samlet har over en million medlemmer ber regjeringen om 150 millioner til frivillig skogvern.

 • Uttalelse: Gjør Frierfjorden ren!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013, krever opprydning av sjøbunnen i Grenlandsfjordene, med hovedvekt på Frierfjorden som har uakseptabelt høye verdier av miljøgifter.

 • Hjerterått fra Nordic Mining

  Nordic Mining har betalt nyhetsbyrået Newswire for å produsere en «rørende» sak om hjertetransplantasjon og titan. I reportasjen som illustreres med en video hevdes det at selskapets gruveprosjekt i Sogn og Fjordane kan bli viktig for norske hjertepasienter, noe som dessverre ikke stemmer med virkeligheten. Natur og Ungdom mener Nordic Mining utnytter hjertepasienter i et skittent spill.

 • - En kortsiktig og uansvarlig avgjørelse!

  Den 8. mai vedtok kommunestyret i Kvalsund kommune i Finnmark reguleringsplanen som tillater gruveselskapet Nussir å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjorden. Natur og Ungdom mener vedtaket strider med naturmangfoldloven, og vil klage saken inn til høyeste instans.

 • Miljømessig uforsvalig gruvedrift

  Foto: Natur og Ungdom

  I dag la Direktoratet for Naturforvaltning(DN) og Klima- og forurensingsdirektoratet(Klif) frem sine anbefalinger til Nordic Minings gruveprosjekt i Engebøfjellet, Sogn og Fjordane. Natur og Ungdom mener anbefalingene er krystallklare: Miljøverndepartementet må sette foten ned for uforsvarlig sjødeponi.

1 | 2
Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2016 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.
Kontakt | English