Du er her:

Søk

Samarbeid

Naturmangfold

Hvert 10. minutt utryddes en plante eller et dyr fra jorda for alltid. I Norge står nesten 4 000 planter og dyr på rødlista over truede og sårbare arter. For å sikre en rik og mangfoldig natur, og en natur som gir oss det vi trenger av rent vann, frisk luft og trygg mat, må vi ta vare på plantene og dyrene. Det gjør vi best gjennom tiltak mot enkelte plante- eller dyrearter, og gjennom å bevare viktige leveområder.

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2016 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.
Kontakt | English