bestill en supersentralist sentralist

Du er her:

Søk

Heidi Sørensen vil redde elvemuslingen

Heidi Sørensen (SV) er denne ukens gjestefotograf

Heidi Sørensen (SV) er denne ukens gjestefotograf. Stor versjon

Mer informasjon


  • Fagmedarbeider i Natur og Ungdom
    Tlf.: 97710530
Natur og Ungdom har fått inn nærmere 1 000 bilder av norsk natur til nettsiden www.reddresten.no. Nå utfordrer de politikere til å bidra med sine bilder, og svare på hva de vil bruke biomangfoldsåret 2010 til. Heidi Sørensen fra SV tok utfordringen.

For å få flere politikere til å gjøre mer for norsk natur utfordrer nå miljøorganisasjonen ulike politikere til å sende inn sine bilder av norsk natur til nettstedet www.reddresten.no, og til å svare på utfordringen om hvordan de vil bruke naturmangfoldsåret 2010 for å ta vare på norsk natur.

Forrige uke fikk vi høre hva Inger Lise Hansen fra Krf vil gjøre for å ta vare på norsk natur. Hun utfordret Heidi Sørensen (SV), statssekretær i Miljøverndepartementet, til å ta stafettpinnen videre.

- Naturmangfoldåret 2010 vil jeg bruke til å iverksette naturmangfoldåret og avslutte nasjonalparkplanen. Vi skal velge ut de første utvalgte naturtypene og de første prioriterte artene. 2010 blir et kjempeviktig år for naturmangfoldet både internasjonalt og nasjonalt. Elvemusling som er på bildet er kandidat til å bli en prioritert art, svarer Heidi Sørensen på Natur og Ungdoms spørsmål.

Natur og Ungdom er spente på å se virkemidlene fra den nye naturmangfoldloven bli prøvd ut i praksis, men håper ikke dette vil komme i stedet for andre tiltak.

- Norsk natur forsvinner, og for å ta vare på våre truede planter og dyr er vi nødt til å prioritere noen arter og velge ut noen naturtyper. Samtidig vet vi at flere verdifulle områder fortsatt trenger vern for å sikres mot inngrep, og håper regjeringen vil prioritere dette arbeidet høyt, sier Åshild Lappegård Lahn, fagmedarbeider i Natur og Ungdom.

Heidi Sørensen har videre utfordret leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande fra regjeringspartner Senterpartiet, til å være neste ukes gjestefotograf. Natur og Ungdom er spente på om han tar utfordringen.

- Det blir spennende å høre hva Senterpartiet vil bruke biomangfoldsåret 2010 til. I valgkampen uttrykte de klart at vi må bruke naturen, men er de også innstilt på å ta vare på den naturen vi ikke kan sette i arbeid? sier Åshild Lappegård Lahn.

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2014 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.