Russland

Visste du at Natur og Ungdom har samarbeidet med to russiske organisasjoner i 15 år?
Miljøproblemer kjenner ingen geografiske grenser, og det er mange miljøproblemer i Nordvest-Russland. Natur og Ungdom samarbeider med to russiske ungdomsorganisasjoner som ønsker å gjøre noe med det – Priroda i Molodezh (PiM) i Murmansk og 42 i Arkhangelsk. På tross av at russiske myndigheter stadig gjør innstramninger i organisasjonsfriheten, står PiM og 42 på for gjenvinning, skogvern og fornybar energi.

NUs samarbeid med disse organisasjonene er årelangt og kalles Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt. Prosjektet er et viktig bidrag til miljøvern og menneskerettigheter i Nordvest-Russland. I samarbeid med PiM og 42 arrangerer vi turer, seminarer og sommerleire på tvers av landegrensene, både i Norge og i Russland for å sette søkelys på dagsaktuelle temaer og for å koordinere vår felles innsats for et mer fornybart og miljøvennlig Nordvest-Russland.

Sjekk Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt på Facebook eller les mer på bloggen vår!

 • Finnes det klimastreiker i Russland?

  Verdens største land var lenge en hvit flekk på kartet over steder det fantes skolestreiker for klimaet. Men i dag er Fridays For Future-bevegelsen i Russland blitt en av de største og synligste klimabevegelsene i landet. Hvordan ble det slik?

 • Gosman Kabirov

  #SisteStoppMajak

  Norge og Rosatom sender det radioaktive avfallet vekk i fra norske nærområder til reprosesseringsanlegget Majak. Her dumpes det radioaktive avfallet i elven Tetsja. De enorme mengdene radioaktive utslipp har ført til irreversibel skade på både naturen og menneskene som bor langs elven.

 • Shies

  Søppelfyllingen på Shies

  Moskva-regionen har lenge hatt problemer med å håndtere de stadig økende mengdene med kommunalt avfall. Nå flytter Putin problemet til Nord-Russland, og lokalbefolkningen er ikke fornøyd.

 • Atomkraft i Russland

  Russland er verdens fjerde største atomkraftprodusent, og atomkraft dekker 16 prosent av landets kraftproduksjon.

 • Atomkraft i Norge

  Mennesket tok i bruk atomkraft til strømproduksjon først på 50-tallet. Norge var, etter Canada og de fire stormaktene USA, Sovjetunionen, Storbritannia og Frankrike, sjette land i verden til å få på plass en atomreaktor.

 • Vil DU være med på studietur til Russland?

  Har du lyst til å lære mer om russisk miljøpolitikk og atomkraft? Har du lyst til å møte Natur og Ungdoms samarbeidsorganisasjoner i Russland - og bli med på erfaringsutveksling og danne nye vennskap? Og ikke minst - se og utforske Russlands uslepne diamant Murmansk?