Du er her:

 • Forsiden

Søk

 • Natur og Ungdom aksjonerer utenfor statsministerens kontor, under framleggelsen av norske klimamål

  - Milevis unna vårt historiske ansvar

  I dag ble regjeringen og samarbeidspartiene sitt forslag til norske klimamål lagt frem. Målet sikter seg inn på EU sine mål; 40% utslippskutt innen 2030, men med ingen klare mål om hvor stor andel av disse utslippene som skal tas innenlands.

Bli med i Norges ENESTE miljøvernorganisasjon for ungdom

 • Natur og Ungdom krever, sammen med flere andre organisasjoner, et klart og tydelig klimamål (Foto: Jo Straube / Natur og Ungdom)

  - Krever klare klimamål

  Flere norske miljøorganisasjoner reagerer i dag kraftig på lekkasjene om regjeringens forslag til nye klimamål uten at det settes et mål for hvor mye som skal kuttes i Norge.

 • Aksjonscamp

  Foredrag og møter om sivil ulydighet

  Ønsker ditt lokallag å lære mer om sivilt ulydige aksjoner? Nå kan dere få besøk av sentralstyret og holde åpent møte!

 • Bergensbanen. Foto:NSB

  Det er like før toget skal gå, Solvik-Olsen!

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud skal i februar kjøre Oslo-Bergen med bil for å teste veiene på strekningen. Natur og ungdom inviterer dem til å heller reise miljøvennlig, og bli med og ta toget!

 • Sommarleir i Solbukta i Fredrikstad i 2014

  Bli med på sommerleir ved Førdefjorden!

  Nå kan du melde deg på sommarleir mot dumping av gruveavfall norske fjordar ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane!

 • Klimaveivalget

  Vi må kutte klimagassutslippene. Regjeringen, Stortinget og folket har akseptert det vitenskapen har prøvd å fortelle oss i 25 år, nemlig at menneskelig aktivitet fører til endringer i klodens klima. Dette betyr at vi må kutte utslippene, overalt og i alle sektorer.Dessverre går det fortsatt i feil retning på mange områder. Utslippene fra transportsektoren faller ikke.

 • På motorvei mot miljøkrise

  Politikerne velger bil framfor kollektivtrafikk, sykkel og gange

 • Høyest utslipp og høyeste investeringer

  At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.

 • Illustrasjon: istockphoto/sweco

  Politikerne øker utslippene fra flytrafikken

  Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. I 2014 var det om lag 6 millioner passasjerer på Bergen Lufthavn Flesland. Avinor bygger ut flyplassen slik at kapasiteten dobles. Dersom denne kapasitetsveksten resulterer i en tilsvarende trafikkvekst, vil vi få en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.

 • Politikerne satser på fem ganger så mye motorvei som jernbane

  Fem ganger så mye motorvei som jernbane

  Klimaet krever handling, og politikerne lover kutt. Likevel skal det startes opp bygging av fem ganger så mye motorvei som dobbeltsporet jernbane den inneværende stortingsperioden.

Samarbeid

Torggata 34 PB4783 Sofienberg - 0506 OSLO tlf. 23 32 74 00, 

© 2002-2014 Natur og Ungdom, gjenbruk og ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis.