fbpx

Statfjord A – Norges neste største oljeulykke

12. desember 2007 var uhellet ute. 4,4 millioner liter olje hadde lekket ut i havet og det nest største oljeutslippet i Norges historie var blitt et faktum – det hele uten at Statoil egentlig skjønte hva som hadde skjedd.

Under lasting av olje fra plattformen Statfjord A til tankskipet ”Navion Brittania” gikk det galt. En ventil ble lukket raskere enn den skulle, noe som førte til en kraftig  trykkøkning i lasteslangen. Det gikk brudd på ledningen om lag 30 meter fra tankskipet, og olje fikk strømme uhindret ut i sjøen i minst 20 min før lekkasjen ble oppdaget og kranene skrudd igjen.

Det var først da mannskapet fikk øye på det svarte havet at de skjønte noe var galt. Ifølge Statoil var ikke måleutstyret om bord på båten i stand til  å kunne registrere at det kom inn mindre olje enn det skulle. For å få nøyaktige nok målinger til å kunne se at skipet manglet olje, måtte det ligget helt stille. Det er ikke mulig med havforholdene i Nordsjøen.

Det var ikke bare måleutstyret det var naturlig å sette spørsmålstegn ved i denne situasjonen. Eksperter hadde i forkant advart Statoil om at den type slange som ble brukt til lasting ved plattformen, ikke var designet for dette formålet. Blant annet skal disse brukes over, og ikke under vann.

Selv etter å ha drevet med oljeproduksjon i 40 år kan man gjøre feil, og de kan få fatale konsekvenser. 12. desember da denne ulykken skjedde var det dårlig vær. Bølger opp mot syv meters høyde gjorde det umulig å samle opp oljen. Likevel hadde Statoil hell i uhellet, for været, årstid og avstand fra land var faktorene som hindret katastrofe. Lang avstand fra land og havstrømmer hindret oljeflaket i å nå land, den sterke vinden og de store bølgene bidro til å bryte ned oljen og årstiden var av den lite biologisk produktive typen.

Man skulle tro at Statoil tok lærdom av den dårlige håndteringen av denne ulykken. Det er dessverre ikke tilfelle. I ettertid har Statoil hatt flere ulykker og nestenulykker. Petroleumstilsynet har ved flere anledninger vært sterkt kritiske til Statoils rutiner ved flere av disse ulykkene, og i 2011 etter en gasslekkasje sa tilsynet at det ikke så ut til at Statoil ikke så ut til å tå lærdom av tidligere ulykker. I 2014 etter en ny ulykke, har Statoil igjen fått krtikk fra Petroleumstilsynet.

kilder:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Petroleumstilsynet-slakter-Statoil-etter-Gullfaks-lekkasje-5114216.html

http://e24.no/makro-og-politikk/statoilhydro-legger-seg-flate-etter-utslipp/2245226

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2152061.ece#.U8MHxY1_tgY

http://www.aftenbladet.no/energi/olje/article566453.ece#.U8BocI1_tgY

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skal-inspisere-ulykkesslangen/a/190014/

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2150619.ece#.U8MGW41_tgY

http://www.nettavisen.no/1496464.html

http://www.aftenbladet.no/energi/klima/article563336.ece#.U8BogY1_tgY