Ansatte

Sekretariatet driver det daglige administrative arbeidet. Dette omfatter  blant annet søknadsarbeid, økonomi, informasjonsspredning, medlemsoppfølging og oppfølging av våre samarbeidsprosjekter. 

Klikk på bildene for større utgaver. Bildene kan brukes fritt (CC-BY-SA), men ta kontakt på info@nu.no for å få vite hvilken fotograf som skal akkrediteres.

Administrasjon


Leder
Therese Hugstmyr Woie
E-post: theresew(a)nu.no
Mobil: 907 27 377

Leder organisasjonens politiske arbeid.


Daglig leder
Johanne Frost Klepp
E-post: johannek(a)nu.no
Mobil: 413 48 305

Jobber med: Personaloppfølging, administrasjon og økonomi.


Organisasjonssekretær
Erik Rindal Holden
E-post: erikh(a)nu.no
Mobil: 924 68 019

Jobber med: Leder NUs organisatoriske arbeid, herunder arrangering av nasjonale arrangementer, organisasjonsutvikling og oppfølging av lokal aktivitet.

Økonomisjef   Peter Kay Mainza

E-post: peterm(a)nu.no
Telefon: 967 22 571

Jobber med: Daglig økonomiarbeid som å betale fakturaer og utlegg, samt føring av fylkeslagenes regnskap og utdeling av lokallagsfondet.

Medlemssekretær
Vilja Helle Bøyum
E-post: viljab(a)nu.no

Mobil: 94283620
Telefon: 23 32 74 19

Jobber med: Registrering og oppfølging av medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker.


Medlemssekretær (50%)

Maren Langenkamp
E-post: marenl(a)nu.no
Telefon: 23 32 74 19

Jobber med: Registrering og oppfølging av medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker.

Nettsjef og Grafisk Designer
Camilla Voutilainen Nordbø
E-post: camilla(a)putsj.no
Mobil: 481 17 591

Jobber med: designe Putsj og informasjonsmateriell


Kontorsjef

Robin Sebastian Rodval
Telefon: 23 32 74 19
E-post: robinr(a)nu.no
Mobil: 478 49 717

Jobber med:  Henvendelser til Natur og Ungdom, sosiale medier, administrasjonsarbeid på kontoret, verving og oppdatering av medlemsregisteret.

Koordinator for Russlandsamarbeidet
Daniella Slabinski
E-post: daniellas(a)nu.no
Mobil: 472 64 564

Jobber med: Å styrke våre samarbeidsorganisasjoner i Russland med mål om en selvstendig og demokratisk russisk miljøbevegelse, samt å synliggjøre prosjektet i Norge.


Energimedarbeider for Russlandsamarbeidet
Una Pasovic
E-post: unap(a)nu.no

Jobber med: Å drive Russlandssamarbeidet sammen med koordinator, og ha et spesielt fokus på den politiske delen av prosjektet, som atomkraft.


Putsj-redaktør
Marit Worpvik
E-post: marit@putsj.no
Mobil: 938 33 514

Jobber med: å gi ut Putsj på papir fire ganger i året, samt produsere stoff til Putsj.no og Putsj sine sosiale medie-kanaler, og følge opp redaksjonen.


Koordinator for prosjektet Grønt Spatak

Thea Marie Kvam
E-post: theak(a)nu.no
Mobil: 986 65 743

Jobber med: Å mobilisere til, organisere og gjennomføre Grønt Spatak.


Studentsekretær
Ingebjørg Marie Thorkildsen
E-post: ingebjorgt(a)nu.no
Mobil: 467 73 749

Jobber med: Studentarbeid i Natur og Ungdom/Naturvernforbundet og kompetansebygging i studentlagene.


 Regionsekretærer

Jobber i sine fylker med følgende:
– skaper og opprettholder aktivitet
– er kontaktperson for lokal- og fylkeslag
– arrangerer aktivistkurs og regionale arrangementer
– følger opp fylkes- og lokallagsøkonomi
– holder foredrag på skoler


Sekretær for Østfold, Vestfold og Buskerud:
Erlend Kristinsønn Ødegaard
E-post: erlendok(a)nu.no
Telefon: 993 04 490


Sekretær for Hedmark, Oppland og Akershus:

Jonas Skjemstad Rønning
E-post: jonasr(a)nu.no
Telefon: 468 02 830


Sekretær for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland:

Alva Oleanna Thingnes Førsund
E-post: alvaf(a)nu.no
Telefon:  472 49 804

Sekretær for Oslo, Møre og Romsdal og Trøndelag:
Esten Segbø
E-post: estens(a)nu.no
Telefon: 405 56 473


Sekretær for Nordland og Troms

Frida Myklebust Amdahl
E-post: fridaa(a)nu.no
Mobil: 469 42 412