Natur og Ungdoms ansatte

På denne siden finner du kontaktinfo til alle Natur og Ungdoms ansatte.

Sekretariatet driver det daglige administrative arbeidet. Dette omfatter  blant annet søknadsarbeid, økonomi, informasjonsspredning, medlemsoppfølging og oppfølging av våre samarbeidsprosjekter. 

Klikk på bildene for større utgaver. Bildene kan brukes fritt (CC-BY-SA), men ta kontakt på infosek@nu.no for å få vite hvilken fotograf som skal akkrediteres.

Administrasjon

Ingrid lite
Leder:
Ingrid Skjoldvær

Telefon: 23 32 74 03
E-post: ingridsk(a)nu.no
Mobil: 977 02 181
Twitter: @iskjoldvaer

Leder organisasjonens politiske arbeid.

anna-olerud-lite
Daglig leder:
Anna Birkeland Olerud
Telefon: 23 32 74 27
E-post: annao(a)nu.no
Mobil: 991 12 932

Jobber med: Personaloppfølging, administrasjon og økonomi.

sigrid liten
Organisasjonssekretær:
Sigrid Elise Høeg
Telefon: 23 32 74 06
E-post: sigridh(a)nu.no
Mobil: 464 68 132

Jobber med: Arrangering av nasjonale arrangementer, organisasjonsutvikling, og oppfølging av fylkessekretærer.

Karianne-lite (2)
Økonomi- og administrasjonssjef:
Karianne Opgård Andersen
Telefon: 23 32 74 08
E-post: kariannea(a)nu.no
Telefon: 418 53 834

Jobber med: Økonomi og administrasjon.

arnfinn lite
Informasjonssekretær:

Arnfinn Storsveen
E-post: arnfinns(a)nu.no
Mobil: 948 32 414

Jobber med: Overordnet informasjonsarbeid, nettsidene, nettbutikken, materiell, foto, sosiale medier og pressestatistikk.

Ida-lite
Medlemssekretær:
Ida Lovise Skylstad
Telefon: 23 32 74 05
E-post: idalovise(a)nu.no /medlem(a)nu.no
Mobil: 452 15 663

Jobber med: Registrering og oppfølging av medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker, i tillegg til vervestatistikk.

SaraElisabeth1 lite
Kontor- og medlemsekretær:

Sara Elisabeth Larsen
Telefon: 23 32 74 00
E-post: saral(a)nu.no
Mobil: 412 19 575

Jobber med:  Henvendelser til Natur og Ungdom, administrasjonsarbeid på kontoret, verving og oppdatering av medlemsregisteret.


Koordinator for Russlandsamarbeidet:
Olav Nicolay Larsson Aga 
E-post: olava(a)nu.no
Mobil: 410 79 298

Arjo lite
Energimedarbeider for Russlandsamarbeidet:
Arjo Kvamme
E-post: arjok(a)nu.no
Mobil: 919 96 924


Koordinator for prosjektet Grønt Spatak:

Silje Strøm
E-post: grontspatak(a)nu.no
Mobil: 918 56 016

Jobber med: Å mobilisere til, organisere og gjennomføre Grønt Spatak.

Runa Gidske
Studentsekretær:
Runa M. Gidske
E-post: runag(a)nu.no
Mobil: 41 54 89 76

Jobber med: Studentarbeid i Natur og Ungdom/Naturvernforbundet, Klimaseminaret 2016 og kompetansebygging i studentlagene.


Regionsekretærer

Jobber i sine fylker med følgende:
– skaper og opprettholder aktivitet
– er kontaktperson for lokal- og fylkeslag
– arrangerer aktivistkurs og regionale arrangementer
– følger opp fylkes- og lokallagsøkonomi
– holder foredrag på skoler


Sekretær for Buskerud, Østfold og Vestfold:
Lars Hansen

E-post: larsh(a)nu.no
Telefon: 988 97 781

SOlveig lite
Sekretær for Hedmark, Oppland og Akershus:

Solveig Skaugvoll Foss
E-post: solveigf(a)nu.no
Telefon: 412 21 466

Jørgen Næss Karlsen
Sekretær for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland:

Jørgen Næss Karlsen
E-post: jorgenk(a)nu.no
Telefon: 971 39 086

Joanne_lite
Sekretær for Oslo, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
:
Joanne Sørheim
E-post: joannes(a)nu.no
Telefon: 949 79 624
Foto: Arnfinn Storsveen
Sekretær for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:

Lasse Bjørn
E-post: lasseb(a)nu.no
Telefon: 980 86 887
Aktivitetskoordinator for Oslo Natur og Ungdom:
Mehdi Andresen Belhaj
Telefon:  998 98 910
Jobber med: arrangeringen av ulike aktiviteter i Oslo, samt verving og lokallag.

Kampanjesekretærer for Nord-Norge

Foto: Arnfinn Storsveen
Med ansvar for Finnmark og Troms
Bendik Hugstmyr Woie
E-post: bendikw(a)nu.no
Mobil: 417 63 508


Med ansvar for Nordland og Troms

Kristina Moe-Karlsen
E-post: kristinamk(a)nu.no
Mobil: 917 65 963


Putsj:

Marte6 lite
Magasinredaktør:

Marte Rømoen
E-post: marte(a)putsj.no
Mobil: 971 50 079

Jobber med: Organisering og oppfølging av magasinet og redaksjonen, samarbeid med grafisk designer og kontakt med annonseselger, trykkeri og post.

maria portrett lite
Nettredaktør:

Maria Birkeland Olerud
E-post: maria(a)putsj.no
Mobil: 979 82 692

Jobber med: Oppdatering og innhold på www.putsj.no, organisering av redaksjonen, økonomi og sosiale medier.


Grafisk designer:

Line Lønning
E-post: linel@nu.no