Ansatte

Sekretariatet driver det daglige administrative arbeidet. Dette omfatter  blant annet søknadsarbeid, økonomi, informasjonsspredning, medlemsoppfølging og oppfølging av våre samarbeidsprosjekter. 

Klikk på bildene for større utgaver. Bildene kan brukes fritt (CC-BY-SA), men ta kontakt på dagligleder@nu.no for å få vite hvilken fotograf som skal akkrediteres.

Administrasjon


Leder
Therese Hugstmyr Woie
E-post: theresew(a)nu.no
Mobil: 907 27 377

Leder organisasjonens politiske arbeid.

Daglig leder
Johanne Frost Klepp
E-post: johannek(a)nu.no
Mobil: 413 48 305
Jobber med å følge opp personalet, administrasjon og økonomi.


Organisasjonssekretær
Erik Rindal Holden
E-post: erikh(a)nu.no
Mobil: 924 68 019
Jobber med å lede NUs organisatoriske arbeid, herunder arrangering av nasjonale arrangementer, organisasjonsutvikling og oppfølging av lokal aktivitet.

Økonomisjef

Peter Kay Mainza
E-post: peterm(a)nu.no
Telefon: 967 22 571
Jobber med daglig økonomiarbeid som å betale fakturaer og utlegg, samt føring av fylkeslagenes regnskap og utdeling av lokallagsfondet.

Medlemssekretær
Vilja Helle Bøyum
E-post: viljab(a)nu.no

Mobil: 94283620

Telefon: 23 32 74 19

Jobber med å registrere og følge opp medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker.


Medlemssekretær (50%)

Maren Langenkamp
E-post: marenl(a)nu.no
Telefon: 23 32 74 19

Jobber med å registrere og følge opp medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker.

Grafisk Designer
Camilla Voutilainen Nordbø
E-post: camilla(a)putsj.no
Mobil: 481 17 591

Jobber med å designe Putsj og grafisk materiale til Natur og Ungdom.


Kontorsjef

Gytis Blaževičius

Telefon: 23 32 74 19
E-post: gytisb(a)nu.no
Mobil: 45 29 75 42

Jobber med henvendelser til Natur og Ungdom, sosiale medier, administrasjonsarbeid på kontoret, verving og oppdatering av medlemsregisteret og administrering av nettsiden.

Koordinator for Russlandsamarbeidet
Daniella Slabinski
E-post: daniellas(a)nu.no
Mobil: 472 64 564

Jobber med å styrke våre samarbeidsorganisasjoner i Russland med mål om en selvstendig og demokratisk russisk miljøbevegelse, samt å synliggjøre prosjektet i Norge.


Energimedarbeider for Russlandsamarbeidet
Una Pasovic
E-post: unap(a)nu.no

Jobber med å drive Russlandssamarbeidet sammen med koordinator, og ha et spesielt fokus på den politiske delen av prosjektet, som atomkraft.


Putsj-redaktør
Marit Worpvik
E-post: marit@putsj.no
Mobil: 938 33 514

Jobber med å gi ut Putsj på papir fire ganger i året, samt produsere stoff til Putsj.no og Putsj sine sosiale medie-kanaler, og følge opp redaksjonen.


Koordinator for prosjektet Grønt Spatak

Astrid Braut-Solheim
E-post: astridb(a)nu.no
Mobil: 953 01 120

Jobber med å mobilisere til, organisere og gjennomføre Grønt Spatak.


Studentsekretær
Jannicke Totland
E-post: jannicket(a)nu.no
Mobil: 950 09 792

Jobber med studentarbeid i Natur og Ungdom/Naturvernforbundet og kompetansebygging i studentlagene.


 Regionsekretærer

Jobber i sine fylker med følgende:
– skaper og opprettholder aktivitet
– er kontaktperson for lokal- og fylkeslag
– arrangerer aktivistkurs og regionale arrangementer
– følger opp fylkes- og lokallagsøkonomi
– holder foredrag på skoler


Sekretær for Trøndelag:

Jonas Skjemstad Rønning
E-post: jonasr(a)nu.no
Telefon: 468 02 830

Sekretær for Innlandet og Møre og Romsdal:
Esten Segbø
E-post: estens(a)nu.no
Telefon: 405 56 473


Sekretær for Agder, Telemark og Vestfold

Frida Myklebust Amdahl
E-post: fridaa(a)nu.no
Mobil: 469 42 412

Regionsekretær for Vestland og Rogaland:
Emma Pedersen
Telefon: 406 14 276
E-post: emmap(a)nu.no

Regionsekretær for Troms og Finnmark
Ragnhild Tynæs Haarstad

Telefon: 904 10 090
E-post: ragnhildh(a)nu.no

 

Regionsekretær for Nordland og Oslo:
Kajsa Haabet Kleivane
Telefon: 483 42 601
E-post: kajsah(a)nu.no

Regionsekretær for Viken:
Adam Granberg
Telefon: 984 30 361
E-post: adamg(a)nu.no

 

Aktivitetskoordinator for Oslo:
Matilde Angeltveit
Telefon: 453 90266
E-post: matildea(a)nu.no