Ansatte

Sekretariatet driver det daglige administrative arbeidet. Dette omfatter  blant annet søknadsarbeid, økonomi, informasjonsspredning, medlemsoppfølging og oppfølging av våre samarbeidsprosjekter. 

Klikk på bildene for større utgaver. Bildene kan brukes fritt (CC-BY-SA), men ta kontakt på info@nu.no for å få vite hvilken fotograf som skal akkrediteres.

Administrasjon


Leder:
Gaute Eiterjord
E-post: gautee(a)nu.no
Mobil: 468 92 288
Twitter: @GauteEiterjord

Leder organisasjonens politiske arbeid.


Daglig leder:
Therese Hugstmyr Woie
Telefon: 23 32 74 27
E-post: theresew(a)nu.no
Mobil: 907 27 377

Jobber med: Personaloppfølging, administrasjon og økonomi.


Organisasjonssekretær:
Solveig Skaugvoll Foss
E-post: solveigf(a)nu.no
Mobil: 412 21 466

Jobber med: Arrangering av nasjonale arrangementer, organisasjonsutvikling, og oppfølging av fylkessekretærer.


Økonomisjef:
Milly Meyer
Telefon: 23 32 74 08
E-post: millym(a)nu.no
Telefon: 970 27 571

Jobber med: Daglig økonomiarbeid som å betale fakturaer og utlegg, samt føring av fylkeslagenes regnskap og utdeling av lokallagsfondet.


Medlemssekretær:

Maren Langenkamp
E-post: marenl(a)nu.no
Mobil: 23 32 74 05

Jobber med: Registrering og oppfølging av medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker, i tillegg til vervestatistikk.

Nettsjef og Grafisk Designer
Camilla Voutilainen Nordbø
E-post: camilla(a)putsj.no
Mobil: 481 17 591

Jobber med: designe Putsj, lage informasjonsmateriell, og foto


Kontorsjef:

Robin Sebastian Rodval
Telefon: 23 32 74 00
E-post: robinr(a)nu.no
Mobil: 478 49 717

Jobber med:  Henvendelser til Natur og Ungdom, sosiale medier, administrasjonsarbeid på kontoret, verving og oppdatering av medlemsregisteret.

Koordinator for Russlandsamarbeidet:
Daniella Slabinski
E-post: daniellas(a)nu.no
Mobil: 472 64 564

Jobber med: Å styrke våre samarbeidsorganisasjoner i Russland med mål om en selvstendig og demokratisk russisk miljøbevegelse, samt å synliggjøre prosjektet i Norge.


Energimedarbeider for Russlandsamarbeidet:
Olav Nicolay Larsson Aga 
E-post: olava(a)nu.no
Mobil: 410 79 298

Jobber med: Å drive Russlandssamarbeidet sammen med koordinator, og ha et spesielt fokus på den politiske delen av prosjektet, som atomkraft.


Putsj-redaktør:
Marit Worpvik
E-post: marit@putsj.no
Mobil:


Koordinator for prosjektet Grønt Spatak:

Thea Marie Kvam
E-post: theak(a)nu.no
Mobil: 986 65 743

Jobber med: Å mobilisere til, organisere og gjennomføre Grønt Spatak.

Studentsekretær:
Mansoor Hussain
E-post: mansoorh(a)nu.no
Telefon: 400 86 243

Jobber med: Studentarbeid i Natur og Ungdom/Naturvernforbundet og kompetansebygging i studentlagene.

Nettsjef:
Einar Sletten
E-post: einars(a)nu.no
Mobil: 907 26 902

Jobber med: Vedlikehold og oppdatering av nettsiden


 Regionsekretærer

Jobber i sine fylker med følgende:
- skaper og opprettholder aktivitet
- er kontaktperson for lokal- og fylkeslag
- arrangerer aktivistkurs og regionale arrangementer
- følger opp fylkes- og lokallagsøkonomi
- holder foredrag på skoler


Sekretær for Østfold, Vestfold og Buskerud:
Erlend Kristinsønn Ødegaard
E-post: erlendok(a)nu.no
Telefon: 993 04 490


Sekretær for Hedmark, Oppland og Akershus:

Jonas Skjemstad Rønning
E-post: jonasr(a)nu.no
Telefon: 468 02 830


Sekretær for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland:

Alva Oleanna Thingnes Førsund
E-post: alvaf(a)nu.no
Telefon:  472 49 804


Sekretær for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
:
Rikke Sørdahl
E-post: rikkes@nu.no
Telefon: 926 25 661

Sekretær for Oslo, Møre og Romsdal, Trøndelag:
Esten Segbø
E-post: estens(a)nu.no
Telefon: 405 56 473

Sekretær for Nordland og Troms
Frida Myklebust Amdahl
E-post: fridaa(a)nu.no
Mobil: 469 42 412


Kampanjesekretær for Finnmark
Jon Machlik
E-post: jonm(a)nu.no
Mobil: 957 24 320

Aktivitetskoordinator for Oslo Natur og Ungdom:
Christine Bangum
Telefon: 483 50 809