Natur og Ungdoms ansatte

På denne siden finner du kontaktinfo til alle Natur og Ungdoms ansatte.

Sekretariatet driver det daglige administrative arbeidet. Dette omfatter  blant annet søknadsarbeid, økonomi, informasjonsspredning, medlemsoppfølging og oppfølging av våre samarbeidsprosjekter. 

Klikk på bildene for større utgaver. Bildene kan brukes fritt (CC-BY-SA), men ta kontakt på infosek@nu.no for å få vite hvilken fotograf som skal akkrediteres.

Administrasjon

Ingrid lite
Leder:
Ingrid Skjoldvær

Telefon: 23 32 74 03
E-post: ingridsk(a)nu.no
Mobil: 97 70 21 81
Twitter: @iskjoldvaer

Leder organisasjonens politiske arbeid.

anna-olerud-lite
Daglig leder:
Anna Birkeland Olerud
Telefon: 23 32 74 27
E-post: annao(a)nu.no
Mobil: 99 11 29 32

Jobber med: Personaloppfølging, administrasjon og økonomi.

sigrid liten
Organisasjonssekretær:
Sigrid Elise Høeg
Telefon: 23 32 74 06
E-post: sigridh(a)nu.no
Mobil: 46 46 81 32

Jobber med: Arrangering av nasjonale arrangementer, organisasjonsutvikling, og oppfølging av fylkessekretærer.

Karianne-lite (2)
Økonomisjef:
Karianne Opgård Andersen
Telefon: 23 32 74 08
E-post: kariannea(a)nu.no
Telefon: 41 85 38 34

Jobber med: Økonomi og administrasjon.

arnfinn lite
Informasjonssekretær:

Arnfinn Storsveen
E-post: arnfinns(a)nu.no
Mobil: 94 83 24 14

Jobber med: Overordnet informasjonsarbeid, nettsidene, nettbutikken, materiell, foto, sosiale medier og pressestatistikk.

Ida-lite
Medlemssekretær:
Ida Lovise Skylstad
Telefon: 23 32 74 05
E-post: idalovise(a)nu.no /medlem(a)nu.no
Mobil: 45 21 56 63

Jobber med: Registrering og oppfølging av medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker, i tillegg til vervestatistikk.

SaraElisabeth1 lite
Kontorsjef:

Sara Elisabeth Larsen
Telefon: 23 32 74 00
E-post: saral(a)nu.no
Mobil: 41 21 95 75

Jobber med:  Henvendelser til Natur og Ungdom, administrasjonsarbeid på kontoret, verving og oppdatering av medlemsregisteret.


Koordinator for Russlandsamarbeidet:
Olav Nicolay Larsson Aga 
E-post: olava(a)nu.no
Mobil: 41 07 92 98

Arjo lite
Energimedarbeider for Russlandsamarbeidet:
Arjo Kvamme
E-post: arjok(a)nu.no
Mobil: 91 99 69 24


Koordinator for prosjektet Grønt Spatak:

Silje Strøm
E-post: grontspatak(a)nu.no
Mobil: 91 85 60 16

Jobber med: Å mobilisere til, organisere og gjennomføre Grønt Spatak.

Runa Gidske
Studentsekretær:
Runa M. Gidske
E-post: runag(a)nu.no
Mobil: 41 54 89 76

Jobber med: Studentarbeid i Natur og Ungdom/Naturvernforbundet og kompetansebygging i studentlagene.

Koordinator for Operasjon Dagsverk
Julie Christina Rødje
E-post: julier(a)nu.no
Mobil: 41 30 43 35


Regionsekretærer

Jobber i sine fylker med følgende:
– skaper og opprettholder aktivitet
– er kontaktperson for lokal- og fylkeslag
– arrangerer aktivistkurs og regionale arrangementer
– følger opp fylkes- og lokallagsøkonomi
– holder foredrag på skoler


Sekretær for Buskerud, Østfold og Vestfold:
Lars Hansen

E-post: larsh(a)nu.no
Telefon: 98 89 77 81

SOlveig lite
Sekretær for Hedmark, Oppland og Akershus:

Solveig Skaugvoll Foss
E-post: solveigf(a)nu.no
Telefon: 41 22 14 66

Jørgen Næss Karlsen
Sekretær for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland:

Jørgen Næss Karlsen
E-post: jorgenk(a)nu.no
Telefon: 97 13 90 86

Joanne_lite
Sekretær for Oslo, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
:
Joanne Sørheim
E-post: joannes(a)nu.no
Telefon: 94 97 96 24
Foto: Arnfinn Storsveen
Sekretær for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:

Lasse Bjørn
E-post: lasseb(a)nu.no
Telefon: 98 08 68 87
Aktivitetskoordinator for Oslo Natur og Ungdom:
Brit Nerhus
E-post: britn(a)nu.no
Telefon: 97 69 04 63
Jobber med: arrangeringen av ulike aktiviteter i Oslo, samt verving og lokallag.

Kampanjesekretærer for Nord-Norge

Foto: Arnfinn Storsveen
Med ansvar for Finnmark og Troms
Bendik Hugstmyr Woie
E-post: bendikw(a)nu.no
Mobil: 41 76 35 08


Med ansvar for Nordland og Troms

Kristina Moe-Karlsen
E-post: kristinamk(a)nu.no
Mobil: 91 76 59 63


Putsj:

Marte6 lite
Magasinredaktør:

Marte Rømoen
E-post: marte(a)putsj.no
Mobil: 97 15 00 79

Jobber med: Organisering og oppfølging av magasinet og redaksjonen, samarbeid med grafisk designer og kontakt med annonseselger, trykkeri og post.

maria portrett lite
Nettredaktør:

Maria Birkeland Olerud
E-post: maria(a)putsj.no
Mobil: 97 98 26 92

Jobber med: Oppdatering og innhold på www.putsj.no, organisering av redaksjonen, økonomi og sosiale medier.


Grafisk designer:

Line Lønning
E-post: linel@nu.no