Ansatte

Sekretariatet driver det daglige administrative arbeidet. Dette omfatter  blant annet søknadsarbeid, økonomi, informasjonsspredning, medlemsoppfølging og oppfølging av våre samarbeidsprosjekter. 

Klikk på bildene for større utgaver. Bildene kan brukes fritt (CC-BY-SA), men ta kontakt på infosek@nu.no for å få vite hvilken fotograf som skal akkrediteres.

Administrasjon


Leder:
Gaute Eiterjord
E-post: gautee(a)nu.no
Mobil: 468 92 288
Twitter: @GauteEiterjord

Leder organisasjonens politiske arbeid.

anna-olerud-lite
Daglig leder:
Anna Birkeland Olerud
Telefon: 23 32 74 27
E-post: annao(a)nu.no
Mobil: 991 12 932

Jobber med: Personaloppfølging, administrasjon og økonomi.


Organisasjonssekretær:
Solveig Skaugvoll Foss
Telefon: 23 32 74 06
E-post: solveigf(a)nu.no
Mobil: 412 21 466

Jobber med: Arrangering av nasjonale arrangementer, organisasjonsutvikling, og oppfølging av fylkessekretærer.


Økonomisjef:
Tone Jelsness
Telefon: 23 32 74 08
E-post: tonej(a)nu.no
Telefon: 469 68 992

Jobber med: Økonomi.


Informasjonssekretær:

Eirin Torgersen
E-post: eirint(a)nu.no
Mobil: 93480716

Jobber med: Overordnet informasjonsarbeid, nettsidene, nettbutikken, materiell, foto, sosiale medier og pressestatistikk.


Medlemssekretær:

Maren Langenkamp
E-post: marenl(a)nu.no
Mobil: 23 32 74 05

Jobber med: Registrering og oppfølging av medlemmer, giveravtaler og Putsj-abonnementer, medlemsregisteret, utsending av av fakturaer og velkomstpakker, i tillegg til vervestatistikk.


Kontorsjef:

Johanna Karlsen
Telefon: 23 32 74 00
E-post: johannak(a)nu.no
Mobil: 916 91 034

Jobber med:  Henvendelser til Natur og Ungdom, administrasjonsarbeid på kontoret, verving og oppdatering av medlemsregisteret.


Energimedarbeider for Russlandsamarbeidet:
Olav Nicolay Larsson Aga 
E-post: olava(a)nu.no
Mobil: 410 79 298

Koordinator for Russlandsamarbeidet:
Daniella Slabinski
E-post: daniellas(a)nu.no
Mobil: 472 64 564


Koordinator for prosjektet Grønt Spatak:

Thea Marie Kvam
E-post: theak(a)nu.no
Mobil: 986 65 743

Jobber med: Å mobilisere til, organisere og gjennomføre Grønt Spatak.


Studentsekretær:
Brit Nerhus
E-post: britn(a)nu.no
Telefon: 976 90 463

Jobber med: Studentarbeid i Natur og Ungdom/Naturvernforbundet og kompetansebygging i studentlagene.

 


Prosjektstillinger


Med ansvar for inkludering
Abdirahman Hassan
E-post: abdirah(a)nu.no
Mobil: 412 82 962


Med ansvar for medlems- og innsamlingsarbeid

Fabian Heggemsnes Hjelde
E-post: fabianh(a)nu.no
Mobil: 923 46 704


 Regionsekretærer

Jobber i sine fylker med følgende:
– skaper og opprettholder aktivitet
– er kontaktperson for lokal- og fylkeslag
– arrangerer aktivistkurs og regionale arrangementer
– følger opp fylkes- og lokallagsøkonomi
– holder foredrag på skoler


Sekretær for Buskerud, Østfold og Vestfold:
Lars Hansen

E-post: larsh(a)nu.no
Telefon: 988 97 781


Sekretær for Hedmark, Oppland og Akershus:

Benjamin Svartrud Ødegaard
E-post: benjamino(a)nu.no
Telefon: 916 48 009


Sekretær for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland:

Mia Cathryn Haugen Chamberlain
E-post: miac(a)nu.no
Telefon: 458 04 076


Sekretær for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
:
Erlend Kok
E-post: erlendk(a)nu.no
Telefon: 940 32 728
Foto: Arnfinn Storsveen
Sekretær for Oslo, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:

Lasse Bjørn
E-post: lasseb(a)nu.no
Telefon: 980 86 887
 
Aktivitetskoordinator for Oslo Natur og Ungdom:
Brit Nerhus
E-post: britn(a)nu.no
Telefon: 976 90 463
Jobber med: arrangeringen av ulike aktiviteter i Oslo, samt verving og lokallag.

Kampanjesekretærer for Nord-Norge


Med ansvar for Finnmark og Troms
Jon Machlik
E-post: jonm(a)nu.no
Mobil: 957 24 320


Med ansvar for Nordland og Troms

Benjamin Svartrud Ødegaard
E-post: benjamino(a)nu.no
Mobil: 916 48 009


Putsj:

Marte6 lite
Magasinredaktør:
Marte Rømoen

E-post: marte(a)putsj.no
Mobil: 971 50 079

Jobber med: Organisering og oppfølging av magasinet og redaksjonen, samarbeid med grafisk designer og kontakt med annonseselger, trykkeri og post.


Nettredaktør:

Simen Dalehavn Faaberg
E-post: simen(a)putsj.no

Jobber med: Oppdatering og innhold på www.putsj.no, organisering av redaksjonen, økonomi og sosiale medier.


Grafisk designer:

Line Lønning
E-post: linel@nu.no