fbpx

Bruk penger på lokallagsaktivitet!

Et lokallag kan ha mye aktivitet og få politisk gjennomslag uten å bruke så mye penger. Men penger kan hjelpe på å bli mer synlige, lære mer om en sak, ha større arrangementer og et mer variert tilbud til medlemmene i lokallaget.

Korona-edition:
Vi har skrevet en egen guide for hva man kan bruke lokallagsfond-midler på i tiden fremover – du finner guiden her.

Under følger eksempler på måter lokallag har brukt penger fra lokallagsfondet:

Utflukt til en fabrikk, avfallsanlegg, gård, oppdrettsanlegg eller vindmøllepark

Man kan lære mye av å besøke en bedrift som jobber med noe lokallaget ditt er interesserte i. Hvordan drives en norsk melkeproduksjon? Hva skjer med søppelet i din kommune etter at søppelbilen har henta det? Da er det bra å kunne få penger fra lokallagsfondet for å kjøpe billetter/leie bil eller lignende.

Hamarøy Natur og Ungdom jobber imot at Nordlaks skal etablere et enormt oppdrettsanlegg utenfor Tranøy. Våren 2018 fikk de 8000 kr fra lokallagsfondet til å ha et lite seminar om oppdrett, der de én dag tok taxi og buss for å besøke Nordlaks med omvisning på smoltanlegg og presentasjon om hvorfor de ønsker et oppdrettsanlegg utenfor Tranøy.

Kjøp inn aksjonsutstyr til kule og synlige aksjoner

En aksjon trenger ikke å kun bestå av ett banner man har malt. Med penger fra lokallagsfondet kan man kjøpe utstyr dere kan bruke for å få mer oppmerksomhet rundt saken dere jobber med.

Hedmarken Natur og Ungdom jobber for at Hamar skal bli en bedre sykkelby. Høsten 2018 fikk de penger fra lokallagsfondet til å kjøpe inn krittspray, som de brukte til å tegne opp en sykkelvei gjennom sentrum midt på natta. Den neste uka ble det enorm debatt i media om behovet for sykkelvei.

Våren 2016 fikk Molde NU 6000 kr fra lokallagsfondet til aksjonen DassGAss, hvor de spredte oppmerksomhet om klima under petroleumskonferansen JazzGass. Til dette designet de plakater, og bestilte trykking av dem i A3-format fra et trykkeri!

Høsten 2018 fikk Oslo Sentrum NU penger til å trykke brosjyrer om engangsplast, før de inntok Karl Johan for å opplyse folket. Uka etter gikk EU inn for et forbud mot engangsplast!

Lei lokale til åpne møter, hvor det er lett for nye medlemmer å møte opp

Det er ofte lettere for ungdom som ikke kjenner noen i NU å møte opp på en offentlig plass, enn på et bortgjemt kontor eller hjemme hos noen. Kanskje kan dere leie et rom på biblioteket, ungdomshuset eller på rådhuset?

Høsten 2014 fikk Tromsø NU 10.000 kr fra lokallagsfondet til et åpent møte om samferdsel i miljøbyen Tromsø. De leide kommunestyresalen i Rådhuset en hel søndag. I offentlige bygg må man ofte betale litt for at kommunen stiller med vakthold, men de har ofte veldig gode priser for ungdomsorganisasjoner! Det kom mange som etterpå ble aktive i lokallaget.

Arranger felles seminarer med andre lokallag

Det er alltid gøy å ha helgeturer med lokallaget sitt for å legge planer og lære mer om miljøsaker og hvordan drive et lokallag. Ofte er ulike lokallag gode på ulike ting, så det kan være nyttig å samarbeide med andre lokallag for å bli kjent og lære av hverandre.

Høsten 2018 fikk Kristiansund, Sunndal og Volde 7000 kr hver fra lokallagsfondet til å arrangere et felles seminar på en skole i Sunndal. Pengene på et slikt seminar kan brukes på mat, reise, leie lokale, og reise for foredragsholdere.

Høsten 2018 fikk Gjøvik NU og Lillehammer NU 15.000 kr hver fra lokallagsfondet til å arrangere en felles hyttetur på Hafjell. Lokallagene ville lære mer om problematikken rundt hyttebygging i norsk natur. På hytta hadde de bannermaling, skogstur, foredrag om hyttebygging og foredrag om reindrift. De brukte 13.000 kr på å leie hytta, og brukte i tillegg penger på mat og reise.

 

Dra på tur og lær mer om naturen der dere bor

Har dere en nasjonalpark i nærheten av deres kommune? Har dere en skog som er truet av utbygging, en elv som noen vil bygge vannkraftverk i, eller en isbre som trues av klimaendringene? Ofte er det lettere å jobbe med en sak hvis man har sett og opplevd området! Eller så kan en tur være en fin mulighet til å bli kjent og lære mer om naturen.

Våren 2017 fikk Brønnøysund NU 15.000 kr fra lokallagsfondet til å dra på telttur til Lomsdal/Visten nasjonalpark, en av Norges mest uberørte nasjonalparker. De brukte penger på å leie en buss og betale noen for å kjøre dem i båt over fjorden til nasjonalparken, mat og noe friluftsutstyr.

 

 

Arranger en klesbyttedag eller et matkurs

En bra måte å få flere medlemmer i lokallaget, er å arrangere noe praktisk som ungdom kan delta på. Det kan være lavere terskel å møte opp på en klesbyttedag eller et kurs i å lage kortreist mat, enn å melde seg inn i NU og møte opp på et møte hvor du føler du må kunne mye om miljø. Og etter noen har møtt opp på et arrangement, er det mye lettere å verve dem!

Våren 2017 fikk Eigersund NU 2200 kr fra lokallagsfondet til aktivitet i verveuka. De brukte penger på boller til vervestand, hvor de mobiliserte til åpent møte og klesbyttedag. Dette kjøpte de inn pizza og snacks til. De lagde video om klesforbruk for å mobilisere, og det kom masse folk som bytta rundt 250 plagg!