fbpx

Energi

Verdens energibehov er økende, frem mot 2035 er det ventet at energietterspørselen vil øke med over 50 prosent. Det byr på en rekke utfordringer. Med dagens økende bruk av fossil energi styrer verden mot en oppvarming på 3-4 grader. For å unngå dette har FNs klimapanel slått fast at investeringene i fossil energi må reduseres med 20 prosent årlig frem mot 2030, samtidig må investeringene i fornybar energi dobles årlig.

I Norge må man effektivisere energiforbruket, da nordmenn er i verdenstoppen på energiforbruk. Videre må man starte en omstilling i forskning, og vri den fra fossilt til fornybart. Norge er allerede selvforsynte med ren, fornybar elektrisitet. Det burde likevel ikke være en hindring for å forske på nye, fornybare energikilder som offshore vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft. Dette er energikilder som har et stort potensiale i Norge. Man må også fortsette omstillingen til fornybar samfunnet i Norge. Til tross for at vi er selvforsynte med ren elektrisitet stammer 42 prosent av energiforbruket vårt fra fossil energi, det kan ikke fortsette.

Les nyheter om energi her.

Vil du vite mer?

Les Natur og Ungdoms faktaark om energi her.