fbpx

Klimaseminaret

Er du student og ønsker å lære mer om klimaproblemet og kampen for å løse det? Da er Klimaseminaret 2016 noe for deg!

ENGLISH BELOW

Påmelding: deltager.no/klimaseminaret2016

Seminaret er gratis og åpent for alle så lenge det er ledige plasser. Vi følger førstemann til mølla-prinsippet! Det gis reisedekning til medlemmer av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

Program lørdag 17. september

10.00    Velkommen

10.15    Klima, hva skjer?
Hva er det som skjer med kloden vår og hvorfor skjer det? Hva vil konsekvensene bli – for deg, meg, og for dyrene og plantene som vi er avhengig av for å leve?

Innledning ved Silje Lundberg, fungerende leder i Naturvernforbundet.

11.00     Hva slags mat skal vi leve av i fremtiden?
Kortreist, lokalt og økologisk? Plantebasert? Eller insekter, laboratoriedyrket kjøtt og vertikale veksthus? Klimakrisen gjør at vi må spise annerledes, men hva bør vi spise?

Disusjon mellom Elling Tufte Bere fra Universitet i Agder, Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet og muligens en til.

12.00    Gratis lunsj

13.00    Parallelle foredrag
Foredrag  1: Oljekamper rundt om i verden, ved Anders Haug Larsen i Naturvernforbundet.
Foredrag 2: Fly, tog og klima, ved Borgar Aamas fra Cicero

14.00    Parallelle foredrag
Foredrag  1: Møt våre studentlag – hvem er vi og hva jobber vi med?
Foredrag 2: Bli med å lag åpne møter slik at vi engasjerer flere

15.00    Oljeindustrien – død eller levende

Har oljeindustrien fremtiden foran seg eller er de en solnedgangsindustri? Og hvordan bør Universitetene forholde seg til oljeindustrien? Spørsmålet er aktualisert etter at den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) kom med uttalelse som sa det var uetisk å drive med petroleumsforskning som ikke var i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel.

Diskusjon mellom:
– Professor Ole Andreas Engen ved Universitet i Stavanger og medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

– Silje Lundberg, Nestleder i Naturvernforbundet

– Erling Kvadsheim, Direktør for næringspolitikk i Norsk olje og gass

16:30 Programslutt

Etter programmet blir det felles og gratis middag for de som ønsker det (kun for påmeldte). Middagen serveres på Folken – Studentersamfunnet i Stavanger. Etter middagen blir det også foredrag med Arne Nærva, naturfotograf i NrK, om naturen – livsgrunnlaget vårt.

Program søndag 18. september

For de som ønsker det blir det workshops om hvordan vinne miljøsaker og hvordan komme i media søndag 18. september. Alle oppfordres om å delta på dette. Programmet vil vare til kl 15 slik at det er mulig å rekke ettermiddagstog mot sør- og østlandet.

Tur til Prekestolen fredag 16. september

Fredag 16.september, dagen før Klimaseminaret, arrangerer studentlaget i Stavanger tur til Prekestolen for eventyrlystne seminardeltakere. Turen vil starte i Stavanger på formiddagen og koster 300,-. Påmelding skjer til: naturvernstudentene.uis@gmail.com. Dette blir en sosial og opplevelsesrik tur vi håper mange har lyst til å være med på!

Tilreisende student?

Kommer du reisende fra annet studiested enn Stavanger dekker vi reise og opphold for alle medlemmer av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. For å motta reisedekning må det på forhånd gis beskjed om dette til al@naturvernforbundet.no og det må benyttes billigst og mest miljøvennlig reisemiddel. Dersom tog eller buss er et alternativ dekkes ikke flyreiser. Det gis opp til 2000 kroner i slik reisestøtte per person.

Overnatting: Dersom du har mulighet til å ordne privat overnatting i Stavanger setter vi stor pris på dette. Dersom dette ikke lar seg gjøre ordner vi når du bestiller dette (bruk påmeldingsskjema).

Seminaret er gjenomført med støtte fra Norad og Universitetet i Stavanger.

 

English information

The conference is free and open to all as long as there are free spaces. Please remember to register at deltager.no/klimaseminaret2016.

Registration is in Norwegian. If you have trouble filling out the form, please send an email to al@naturvernforbundet.no.

Program Saturday 17th of september

10.00    Welcome

10.15    Climate change, whats going on?

What’s happening to out planet and why? What will be consequences for you, me and the animals and plants we depend on?

The speaker will be announced shortly.

11.00     What will we eat in the future?
Local or ecologic? Plant-based? Or insects? The climate crisis makes us eat differently, but what should we eat?

Discussion between Elling Tufte Bere from the University in Agder, Maren Esmark, director at Naturvernforbundet and possibly one more person.

12.00    Free lunch

13.00    Parallel lectures

– Oil battles around the world, by Anders Haug Larsen, Naturvernforbundet.
– Planes, trains and climate change, by Borgar Aamas, Cicero

14.00    Parallel lectures

– Meet our student groups
– How to make open meetings recruiting others

15.00    The oil industry – dead or alive?

Discussion between
– Professor Ole Andreas Engen, University in Stavanger

– Silje Lundberg, Vice-Chair in Naturvernforbundet

– Erling Kvadsheim, Director of industry policy, Norwegian oil and gas

16:30 End

After the program there will be dinner. After dinner there will be a presentation from Arne Nærva, nature-photographer at NrK.

Program Sunday 18th september

There will be workshops on winning environmental battles and how to reach out to media. The program lasts until 15:00.