Landsmøtet

 • Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg for 2020. Fra venstre: Jørgen Næss Karlsen, Therese Hugstmyr Woie og Andreas Randøy. Foto: Natur og Ungdom

  Valgkomiteens innstilling til Natur og Ungdoms arbeidsutvalg for 2020

  Natur og Ungdoms valgkomite er nå ferdig med sin innstilling til arbeidsutvalg for 2020. Valgkomiteen innstiller Therese Hugstmyr Woie som leder, Jørgen Næss Karlsen som 1. nestleder og Andreas Randøy som 2. nestleder

 • Avinors vekstmål må bort!

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet til landsstyremøte 12-13. september 2019, krever at Avinors mål om passasjervekst og økt flytrafikk fjernes.

 • Vi tek ikkje varig vern av Raundalselva og Vosso for gitt!

  Natur og Ungdom samla til landsmøte 5.-8. januar 2019 krev varig vern Raundalselva og Vosso.

 • Nei Til Travbane i Malvik

  Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte 4.- 8. januar 2019 i Fredrikstad krever at Malvik kommune ikke bygger travbane på sin matjord, men at travbanen heller flyttes til Orkdal!

 • Intercity må ikke ødelegge for natur og miljø

  Valg av jernbanetrasé i Hamar er omtalt som den viktigste politiske beslutningen som skal tas i kommunen dette århundret. Det står nå mellom to alternativer, Øst og Vest. Natur og ungdom samlet til landsmøte i Fredrikstad den 5.-8. januar 2019 krever at matjorda og kulturlandskapet ved Børstad/Tommelstad, samt Åkersvika bevares. Det medfører at alternativ Vest må velges til fordel for Øst slik utredningene står i dag. Matjorda og naturen i Stange-, Ringsaker- og Lillehammer kommune må også bevares i størst mulig grad.

 • Rens Kolbotnvannet

  Natur og Ungdom, samlet til 54. ordinære landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2019 krever at Oppegård Kommune skal rense Kolbotnvannet slik at befolkningen i Oppegård igjen kan ta det i bruk. Vi krever også at Oppegård Kommune må sette i gang tiltak for å hindre videre forurensing i Kolbotnvannet snarest.