Landsmøtet


 • Ingen sjødeponi i Osterøys fjorder

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 10.-11. februar, krever at avfallsmassene fra K5 blir håndtert på en forsvarlig måte, og ikke dumpes i fjordene. Veafjorden har et rikt dyreliv og er en nasjonal laksefjord. Det vil ta flere hundre år før naturtilstanden blir som før.


 • Sykkelbyen Hamar

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 11.-12. februar, krever at Hamar kommune oppfyller sin påtatte rolle som sykkelby.


 • Gi oss bedre busstilbud i Oppland!

  Natur og Ungdoms landsstyre krever at politikerne i Oppland møter trafikk- og miljøproblemene med et bedre og billigere kollektivtilbud.


 • Ja til bybane i Grenland!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6. -9. januar 2018, støtter arbeidet om bybane i Grenland. Opprettelse av bybanen Grenland vil både bidra til bedre og mer miljøvennlig kollektivtransport over større områder i fylket, og er et steg nærmere å bli en miljøby - både for Skien og Porsgrunn. Vi krever at politikerne starter prosessen med bygging slik at bybanen kan stå klar i 2023.


 • Kampen fortsetter mot oljeboring i Arktis

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 6.-9. januar 2018, står fast ved at oljeboring i Barentshavet svikter dagens og fremtidige generasjoners rett til et levelig klima. 23. konsesjonsrunde vil bidra til katastrofale miljøskader, og bryter dermed Grunnlovens miljøparagraf. Natur og Ungdoms landsmøte oppfordrer derfor sentralstyret til å fortsette arbeidet med klimasøksmålet, og stiller seg bak en eventuell anke.


 • Ny utredning av Engebøfjell-prosjektet

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte 6.-9. januar, krev at utsleppsløyve blir trekt tilbake og at det blir gjennomført ei ny utredning av prosjektet om utvinning av rutil og granat ved Engebøfjellet.