Landsmøtet

 • Plastforsøpling i fjæra

  La oss rydde havet gratis!

  Plasten truer fisken, næringslivet og naturen. Det er på tide at vi får ryddet opp. Natur og Ungdoms landsstyre, samlet 2. -3. juni, krever at det blir gratis å levere plastavfall i Finnmark og at statens midler til opprydding økes.

 • Regjeringa må skjerpe innsatsen mot plast

  Den enorme mengda plast som endar i naturen er eit alvorleg miljøproblem både nasjonalt og globalt. Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte 2.-3. juni, krev at regjeringa innfører effektive tiltak for å redusere plastbruken og for å rydde opp i plasten som er i naturen.


 • Ingen sjødeponi i Osterøys fjorder

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 10.-11. februar, krever at avfallsmassene fra K5 blir håndtert på en forsvarlig måte, og ikke dumpes i fjordene. Veafjorden har et rikt dyreliv og er en nasjonal laksefjord. Det vil ta flere hundre år før naturtilstanden blir som før.


 • Sykkelbyen Hamar

  Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 11.-12. februar, krever at Hamar kommune oppfyller sin påtatte rolle som sykkelby.


 • Gi oss bedre busstilbud i Oppland!

  Natur og Ungdoms landsstyre krever at politikerne i Oppland møter trafikk- og miljøproblemene med et bedre og billigere kollektivtilbud.


 • Ja til bybane i Grenland!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6. -9. januar 2018, støtter arbeidet om bybane i Grenland. Opprettelse av bybanen Grenland vil både bidra til bedre og mer miljøvennlig kollektivtransport over større områder i fylket, og er et steg nærmere å bli en miljøby - både for Skien og Porsgrunn. Vi krever at politikerne starter prosessen med bygging slik at bybanen kan stå klar i 2023.