Landsmøtet


 • Kampen fortsetter mot oljeboring i Arktis

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 6.-9. januar 2018, står fast ved at oljeboring i Barentshavet svikter dagens og fremtidige generasjoners rett til et levelig klima. 23. konsesjonsrunde vil bidra til katastrofale miljøskader, og bryter dermed Grunnlovens miljøparagraf. Natur og Ungdoms landsmøte oppfordrer derfor sentralstyret til å fortsette arbeidet med klimasøksmålet, og stiller seg bak en eventuell anke.


 • Ny utredning av Engebøfjell-prosjektet

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte 6.-9. januar, krev at utsleppsløyve blir trekt tilbake og at det blir gjennomført ei ny utredning av prosjektet om utvinning av rutil og granat ved Engebøfjellet.


 • Titania må finne nye løsninger for gruveavfallet!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6.-9.januar 2018, krever at Titania A/S finner nye løsninger for nye løsninger for håndtering av gruveavfallet. Metodene som blir brukt av norske gruveselskaper for dumping av avfall i norske fjorder er ekstremt ødeleggende for det biologiske mangfoldet. Et godt eksempel på dette er Jøssingfjorden, hvor det etter massiv gruvedumping på 80-tallet, ikke lenger finnes tegn til liv.

 • Tidligere sentralstyre på landsmøte

  Gaute Eiterjord ny leder i Natur og Ungdom

  På Natur og Ungdoms landsmøte 10. januar ble Gaute Eiterjord (22) fra Stavanger valgt til ny leder. Torgeir Vestre (22) fra Ålesund ble valgt til 1. nestleder og Haldis Tjeldflaat Helle (20) fra Oslo til 2. nestleder.

 • Ingrid Skjoldvær holder leders tale til landsmøtet på en talerstol med NU-logo

  Leders tale med fokus på fremtiden

  - Det er dere som gjør at Natur og Ungdom er den beste og viktigste ungdomsorganisasjonen i dag, i morgen og de femti neste årene, sa Ingrid Skjoldvær når hun talte til landsmøtet lørdag.

 • Valgkomiteens innstilling for 2018

  Her er valgkomiteens innstilling på sentralstyre for 2018, og delegater til Naturvernforbundets landsmøte