Verving

Her kan du lese saker om verving


  • Hvordan stå på stand

    En stand er ikke noe hokuspokus. To pulter fra et klasserom eller et lite campingbord kan være nok. Her finner du tips til hvordan å ha en stand.