Nordland

 • Uttalelse: Ta vare på matjorda!

  Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte i Oslo 28. til 29. august 2014, krever at Alstahaug kommune endrer forslag til områderegulering for del av Sandnes Øvre, slik at fulldyret mark ikke bygges ned. Ta ansvar for norsk sjølberging!

 • Folkemøte i Kabelvåg, torsdag 12. juni kl. 19.00

  Folkemøte om verdensarv

  Natur og Ungdom inviterer til foredrag og debatt om verdensarv i Lofoten

 • Pressemelding fra Nordland Natur og Ungdom i anledning jordbruksoppgjøret

  Regjeringens tilbud til bøndene er altfor dårlig, nå må opposisjonen vise muskler og gi oss et framtidsrettet jordbruksoppgjør. Det er budskapet i pressemeldingen Nordland Natur og Ungdom, Ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Rød Ungdom, Nordland Sosialistisk Ungdom, Nordland AUF, Nordland Senterungdom, Nordland KrFU og Grønn Ungdom Nordland har sendt ut i forbindelse med at jordbruksoppgjøret skal behandles på Stortinget.

 • Holdt lynkurs for ordfører

  Lørdag 10. mai holdt Alstahaug Natur og Ungdom lynkurs i dyrking av grønnsaker for kommunens ordfører Bård Anders Langø, samt varaordfører fra Dønna John - Erik Skjellnes Johansen.

 • Klimaseminar på Helgeland!

  14-15.mars ble det arrangert klimaseminar i Sandnessjøen.

 • Nei til oljeboring i Arktis

  Lørdag 14. desember deltok Alstahaug Natur og Ungdom på nasjonal aksjonsdag mot oljeboring i Arktis.