Oslo

 • Nye E18 er en blindvei

  UTTALELSE: Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 28. - 29. august i Oslo, krever at planene om utbygging av E18 Vestkorridoren nedskaleres i tråd med kravene i klimaforliket. En slik forurensende monstervei er ingen vei inn i framtiden.

 • Krever handling, tross tap i konkurransen “European Green Capital 2016”

  Tirsdag 24. Juni ble prisen “European Green Capital 2016” delt ut i årets miljøby København. Oslo var 1 av 5 finalister som deltok, og ble ranket som klar favoritt. Likevel var det Ljubljana som stakk av med seieren. Skuffelsen er stor i den norske delegasjonen, men Oslo Natur og Ungdom krever at løfter og planer fremdeles settes ut i live i årene som kommer.

 • Gode miljøsignaler fra Oslo bystyre

  Et flertall i Oslo bystyre mener kostnadene fra E18-utbyggingen i Vestkorridoren må reduseres betydelig, og at Oslopakke 3 må reforhandles for å sikre at en større andel av pengene går til ny t-banetunnel. - Dette er et vedtak vi er svært fornøyde med, sier leder av Oslo NU, Ida Morén Strømsø.

 • Innfør kildesortering i Osloskolen!

  UTTALELSE: For å være en mest mulig miljøvennlig by burde Oslo legge mer fokus på å få på plass et ordentlig kildesorteringssystem i offentlige bygg. Spesielt gamle Osloskoler er elendige på dette området. Oslo Natur og Ungdom, samlet til representantskapsmøte 12. mars 2014, krever bedre kildesortering i osloskolen.

 • Gi oss en miljøvennlig miljøgate!

  UTTALELSE: De som har kjørt eller gått i nærheten av Ullevål stadion den siste tiden har nok lagt merke til et stort og ambisiøst veiprosjekt som er i gang: deler av Sognsveien, fra Ullevål stadion til Vestgrensa, bygges om til å bli «miljøgate».

 • E18 – Et potensielt monster

  UTTALELSE: Planene som foreligger for utbygging av ny E18 i Bærum er forkastelige. Nye E18 ser i dag ut til å koste svimlende 40 milliarder kroner, og vil føre til økt privatbilisme og økte klimagassutslipp, stikk i strid med Klimaforliket. Oslo Natur og Ungdom, samlet til representantskapsmøte 12. mars 2014, krever en betydelig slanking av utbyggingsplanene for ny E18, og at utbygging av kollektivtrafikk i Oslo-området prioriteres over vei.