NUnytt

 • Billigere månedskort for ungdom, studenter og lærlinger!

  UTTALELSE: For at ungdom skal kunne være mobile er de avhengige av kollektivtransporten. Oslo Natur og Ungdom, samlet til årsmøte 23. november 2013, krever at prisen på månedskortet for unge senkes.

 • Gi oss en miljøby!

  UTTALELSE: Oslo skal innen 2030 halvere sine utslipp av klimagasser. Ser man på dagens tendenser synes dette målet fjernt. Oslo Natur og Ungdom, samlet til årsmøte i Oslo 23. november 2013, krever at byrådet tar Oslos klimamål på alvor og viser ambisjoner og vilje til utslippskutt.

 • Nei til oljeboring i Arktis

  Lørdag 14. desember deltok Alstahaug Natur og Ungdom på nasjonal aksjonsdag mot oljeboring i Arktis.

 • Førdefjord-aksjon i Bergen

  De to første lørdagene i desember aksjonerte Bergen Natur og Ungdom mot sjødeponi i Førdefjorden. Vi sang en egenkomponert sang skrevet av Kristina Mø Karlsen i lokallaget. Vi delte ut pepperkaker formet som små fisker med kryss som øyne, for å symbolisere hvor store konsekvenser sjødeponi i Førdefjorden ville ha.

 • Ei legendarisk feilprioritering

  Eit fleirtal i fylkestinget har idag ilagt ungdom bota for sin eigen uvettige pengebruk i tillegg til å ha torpedert kollektivsatsinga si.

 • 1709 underskriftar mot aukte bussprisar

  Rogaland Natur og Ungdom, ved leiar Gaute Eiterjord, overrekte i dag 1709 underskriftar til fylkesordfører Janne Johnsen (H) mot forslaget om aukte prisar på bussbillettar og månedskort. Fylkestinget skal i dag og i morgon behandle budsjettforslag for 2014, deriblant kollektivsatsane.