NUnytt

 • 1709 underskriftar mot aukte bussprisar

  Rogaland Natur og Ungdom, ved leiar Gaute Eiterjord, overrekte i dag 1709 underskriftar til fylkesordfører Janne Johnsen (H) mot forslaget om aukte prisar på bussbillettar og månedskort. Fylkestinget skal i dag og i morgon behandle budsjettforslag for 2014, deriblant kollektivsatsane.

 • Nytt fylkesstyre er valgt

  På årsmøte denne helga ble fylkesstyret for 2014 valgt. Nå står syv ungdommer klare for å skape et år med masser av miljøengasjement i Nordland.

 • telemark-årsmote13-1

  Årsmøtet til Telemark Natur og Ungdom 2013

  27. oktober holdt Telemark Natur og Ungdom sitt årsmøte på Lie bydelshus i Skien.


 • Strategi for Telemark Natur og Ungdom 2014

  Denne strategien ble vedtatt på årsmøtet 27. oktober 2013.

 • Forventer at bystyret setter foten ned mot 12-felts E18

  Oslo bystyre skal i dag behandle planene om å utvide E18 i Bærum til 12 felt. Oslo Natur og Ungdom er sterkt kritiske til planene som bryter med alle miljømål. – Vi forventer at Oslo bystyre legger kunnskap og Klimaforliket til grunn og leverer innsigelse mot utbyggingsplanene slik de foreligger i dag. 12-felts E18 vil være en katastrofe for trafikknettet i Oslo, sier Natalie Ekroll, leder i Oslo Natur og Ungdom.

 • Grønt forslag til blått byråd

  UTTALELSE: Oslo kommune har vedtatt å halvere byens klimagassutslipp innen 2030, og i samme periode vil byen ha en voldsom befolkningsvekst. For å både håndtere befolkningsveksten og kutte klimagassutslipp må Oslo kommune gjøre som Klimaforliket pålegger: «Å ta veksten i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange.» Oslo Natur og Ungdom krever at bystyret vedtar Hundrepunktsplanen.