NUnytt

 • Tre miljøkrav til den nye Oslo-benken

  UTTALELSE: 19 representanter er valgt til å representere Norges hovedstad på tinget. Oslo Natur og Ungdom krever at de ser seg sitt ansvar verdig og tar miljøspørsmålet på alvor. Vi krever tre tiltak; en sterk satsning på kollektivtrafikk og restriktive tiltak for kutt i privatbilismen, en ny sentrumstunnel for T-bane i Oslo og en fullstendig utbygging av intercity-trianglet innen 2025.


 • Starter opp lokallag på Andøya

  Siv-Marie McDougall er leder for det nyoppstartede lokallaget på Andøya. Hun vil jobbe for et bredere miljøengasjement blant befolkninga på øya.

 • Frierfjorden

  På tide å rydde opp i Grenlandsfjordene.

  Landsstyret i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet i Grenland mener det er helt bak mål at forekomsten av miljøgifter fortsatt setter begrensning på bruken av sjømat fra Grenlandsfjordene og krever en opprydning av miljøgifter i fjorden.

 • Ja til bypakke Grenland!

  JA til Bypakke Grenland

  I Grenlandsområdet som omfatter Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan har debatten gått om en foreslått Bypakke for regionen. Natur og Ungdom i Telemark er positiv til Bypakka, fordi den innebærer en rekke tiltak som vil bedre bymiljøet og senke utslippene av farlige klimagasser i regionen. Restriksjoner på bilkjøring og en passasjerforflytning over til kollektivtilbud og sykkelbruk er gledelig. Her legger Telemark Natur og Ungdom ut nestleder Tale Ellingvågs appell for Bypakke Grenland 20. Juni 2013. Appellen var en del av en motaksjon på Rådhusplassen i Skien, arrangert sammen med mange av ungdomspartiene. Mer informasjon finnes på www.bypakka.no

 • Vestlandsseminaret 2013

  Helgen 26-28. april møttes medlemmer fra Natur og Ungdoms vestlandsfylker til allianseseminar i Bergen. Tema for seminaret var vindkraft, samferdsel og vern av våre felles fjorder.


 • Hvor ble det av søppelet?

  Det blir nøn tonn søppel når Øyafestivalen arrangeres, men hva skjer med det etterpå? For å finne det ut tok Natur og Ungdom og Øyafestivalen turen til Norges største gjenvinningsanlegg.