NUnytt


 • Uttalelse: Gjør Frierfjorden ren!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013, krever opprydning av sjøbunnen i Grenlandsfjordene, med hovedvekt på Frierfjorden som har uakseptabelt høye verdier av miljøgifter.

 • Miljøet trenger bedre jernbane

  Uttalelse: Nei til utviding av Flesland lufthamn!

  Natur og Ungdom samla til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krev at Stortinget ikkje tillet utviding av Flesland lufthamn i Nasjonal Transportplan (2014-2023). Klimaproblemet krev at ein satsar på heilheitlege transportløysingar som gjev låge utslepp. Planvedtak i Bergen kommune legg til rette for ei dobling av flytrafikken på Flesland innan 2040. Dette er ikkje i semje med lokale og nasjonale mål for redusering av klimagassutslepp. Auka flytrafikk kan ikkje realisere lågutsleppsamfunnet, det er jernbane som er ein del av løysinga.

 • Skal kreve billigere buss på årsmøte

  Lørdag arrangerer Møre og Romsdal Natur og Ungdom årsmøte. Her skal det legges planer for hvordan man skal sette miljøutfordringene i Møre og Romsdal på dagsorden, samt velge nytt fylkesstyre i organisasjonen.

 • Håper på et bilfritt sentrum!

  I dag aksjonerte Oslo Sentrum for et bilfritt sentrum innenfor ring 1. På aksjonen kom også Abdullah Alsabeehg (Ap) og Marianne Borgen (SV) for å vise sin støtte. Det ble overrakt over 2300 underskrifter til miljøbyråd Ola Elvestuen (V).

 • La ulven leve!

  I dag har Erik Øien, fylkesleder for Sør-Trøndelag Natur og Ungdom, på trykk et innlegg i avisa Sør-Trøndelag. Her tar han til ordet for at vi også må ha ulv i norsk natur, og tar et oppgjøre med forslaget fra Senterpartiet om å skyte all ulv.


 • Hvorfor verve?

  Det er mange gode grunner til å verve! Flere medlemmer = flere engasjerte, flere som jobber med miljøsaker der de bor, vi får større påvirkningskraft, mer støtte fra staten og Natur og Ungdom blir enda mer synlige!