NUnytt

  • Sykkel i sentrum 26. mai

    Lørdag 26. mai arrangerer Oslo Natur og Ungdom Sykkelfest 2012 i Birkelunden i Oslo. Arrangementet skal sette miljøvennlig samferdsel og byutvikling i Oslo på dagsordenen, naturligvis med sykkel i fokus. Oslo er en by med mange miljøutfordringer og få tiltak. Oslo NU vil ha et bilfritt sentrum med tilrettelegging for myke trafikanter, buss, trikk og bane. Særlig er det de mange utfordringene angående sykkel som provoserer.

  • En litt annerledes busstur

    Lørdag 14. april ble busspassasjer i Ålesund møtt boller og smil på bussen av ungdommer fra Ålesund Natur og Ungdom. Målet med aksjonen var å skape positivitet rundt kollektivtransport i kommunene.

  • Et grønt valg 2011

    Lørdag 10. september akjsonerte Bergen Natur og Ungdom på Torgallmenningen i Bergen. Målet var å markere at valget 2011 måtte bli et miljøvalg, der folk skulle tenke miljø da de gikk valgurnene på valgdagen 12. september. I tillegg til det store banneret, ble det også delt ut flyers.