NUnytt

 • Erle holder Appell

  Hilste Troms Venstre

  Denne helgen hadde Troms Venstre fylkesårsmøte, hvor de blant annet diskuterte spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Lørdag hilste fylkesstyremedlem i Troms Natur og Ungdom, Erle Bårdsdatter Sæther, årsmøtet.

 • Ikkje gjer fjordane til søppeldynger!

  "Våre vakre fjordar er noko av det vi i Noreg set aller høgast. No ønskjer Nordic Mining å dumpe avfallet frå gruvenæringa si i Førdefjorden, ei vestlandsperle. Ekspertisen seier nei, men vil Miljøverndepartementet lytte" skriv Gaute Eiterjord i Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad denne veka.


 • Uttalelse: Gjør Frierfjorden ren!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013, krever opprydning av sjøbunnen i Grenlandsfjordene, med hovedvekt på Frierfjorden som har uakseptabelt høye verdier av miljøgifter.

 • Miljøet trenger bedre jernbane

  Uttalelse: Nei til utviding av Flesland lufthamn!

  Natur og Ungdom samla til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013 krev at Stortinget ikkje tillet utviding av Flesland lufthamn i Nasjonal Transportplan (2014-2023). Klimaproblemet krev at ein satsar på heilheitlege transportløysingar som gjev låge utslepp. Planvedtak i Bergen kommune legg til rette for ei dobling av flytrafikken på Flesland innan 2040. Dette er ikkje i semje med lokale og nasjonale mål for redusering av klimagassutslepp. Auka flytrafikk kan ikkje realisere lågutsleppsamfunnet, det er jernbane som er ein del av løysinga.

 • saprsborg natur og ungdom

  Jubler for ungdomsprisene på kollektivtrafikk i Østfold

  Sarpsborg NU møtte denne uka lederen av samferdselskomiteen i Østfold, og ga ham blomster som takk for innsatsen for ungdomsprisen på bussen i Østfold.

 • Skal kreve billigere buss på årsmøte

  Lørdag arrangerer Møre og Romsdal Natur og Ungdom årsmøte. Her skal det legges planer for hvordan man skal sette miljøutfordringene i Møre og Romsdal på dagsorden, samt velge nytt fylkesstyre i organisasjonen.