NUnytt


 • – Monica Mæland er den største bremseklossen for miljøutvikling i Bergen

  Søndag arrangerte Natur og Ungdom dialogmøte på Vågen Fetevare for å diskutere transportpolitikk i Bergen, her deltok i tillegg Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Partene var enig om at et av de store hindrene for et bedre kollektivtilbud og miljø i Bergen er Monica Mæland og det sittende byrådet.

 • Natur og Ungdom aksjonerte mot Oslopakke 3

  Ikke vedta økte utslipp

  I dag behandler Oslo bystyre  den reviderte utgaven av Oslopakke 3. Natur og Ungdom og til sammen 13 andre organisasjoner markerte motstand mot en transportplan for økte utslipp, og demonstrerte ved Rådhuset tidligere i dag.

 • Politikerne svikter Oslos samferdselsframtid

  I disse dager avsluttes forhandlingene om Oslopakke 3. Etter det Kollektivkampanjen erfarer vil pakken fremdeles bli en gave til de som elsker klimagassutslipp og asfalt.

 • Sykkel i sentrum 26. mai

  Lørdag 26. mai arrangerer Oslo Natur og Ungdom Sykkelfest 2012 i Birkelunden i Oslo. Arrangementet skal sette miljøvennlig samferdsel og byutvikling i Oslo på dagsordenen, naturligvis med sykkel i fokus. Oslo er en by med mange miljøutfordringer og få tiltak. Oslo NU vil ha et bilfritt sentrum med tilrettelegging for myke trafikanter, buss, trikk og bane. Særlig er det de mange utfordringene angående sykkel som provoserer.

 • En litt annerledes busstur

  Lørdag 14. april ble busspassasjer i Ålesund møtt boller og smil på bussen av ungdommer fra Ålesund Natur og Ungdom. Målet med aksjonen var å skape positivitet rundt kollektivtransport i kommunene.

 • Et grønt valg 2011

  Lørdag 10. september akjsonerte Bergen Natur og Ungdom på Torgallmenningen i Bergen. Målet var å markere at valget 2011 måtte bli et miljøvalg, der folk skulle tenke miljø da de gikk valgurnene på valgdagen 12. september. I tillegg til det store banneret, ble det også delt ut flyers.