Sogn og Fjordane

  • Årsmøte i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom

    No er det atter ein gong tid for årsmøter og i Sogn og Fjordane vert dette arrangert sundag den 8. november.

  • Vestlandsseminaret 2013

    Helgen 26-28. april møttes medlemmer fra Natur og Ungdoms vestlandsfylker til allianseseminar i Bergen. Tema for seminaret var vindkraft, samferdsel og vern av våre felles fjorder.

  • Unge aktivistar møter SP-leiar

    Laurdag 6. april var representantar frå Natur og Ungdom til stades utanfor Senterpartiet sitt landsmøte. Der fekk politikarane møte aksjonistar med banner mot oljeboring, og Liv Signe Navarsete mottok gåver og kort ifrå fylkesleiarane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med ein klar beskjed om at Senterpartiet må gå i mot forslaget om å opne for oljeboring i Lofoten.