Sør-Trøndelag

 • Sør-Trøndelag på landsmøtet 2016

  Årsmøte i Sør-Trøndelag Natur og Ungdom

  Det skal avholdes årsmøte i Sør-Trøndelag Natur og Ungdom. Alle medlemmer som har betalt kontigent foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Årsmøtet vil være på Trondheim Natur og Ungdoms kontor i Kannikestrete 3, kl. 18.00 torsdag 1. desember.

 • Nytt lokallag på Røros

  Natur og Ungdom har fått seg lokallag på Røros.

 • Nå kan togsatsningen i Trøndelag starte!

  I forbindelse med at Stortingets transportkomité besøkte Trøndelag har NSB lagt fram en mulighetsstudie for bedre togtilbud på Trønderbanen. Dette innebærer flere avganger og utvided tilbud til Melhus, elektrifisering og dobbeltspor til Steinkjær. Vi sier: Kjør på!

 • Aksjonerte mot veibygging

  Lørdags formiddag aksjonerte Sør-Trøndelag Natur og Ungdom mot veibygging i kulturlandskapet ved Fogdegården Borten på Ler.

 • La ulven leve!

  I dag har Erik Øien, fylkesleder for Sør-Trøndelag Natur og Ungdom, på trykk et innlegg i avisa Sør-Trøndelag. Her tar han til ordet for at vi også må ha ulv i norsk natur, og tar et oppgjøre med forslaget fra Senterpartiet om å skyte all ulv.