Student

  • Bli med i internasjonal miljøbevegelse!

    Natur og Ungdoms europeiske nettverk YFOEE søker aktivister til arbeidsgruppene sine. De er organisert etter felt, og i dag har man: kommunikasjon, klimarettferdighet og mat og jordbruk. Ta kontakt om du er interessert!

  • Universitetene går til sengs med fossilnæringen!

    Studentrepresentant i Landstyret, Håvard Hageberg kritiserer NTNU for å inngå ny samarbeidsavtale med Statoil. Nok et universitet stuper i senga med fossilnæringen. Det er høyst på tide at universitetene innleder et bærekraftig forhold med framtida!