Telemark


  • Uttalelse: Gjør Frierfjorden ren!

    Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013, krever opprydning av sjøbunnen i Grenlandsfjordene, med hovedvekt på Frierfjorden som har uakseptabelt høye verdier av miljøgifter.