Økonomi

 • Fylkespotten – søk penger til aktivitet i fylkeslaget!

  På denne siden kan fylkeslag søke penger til aktivitet i fylkeslaget. Søknadsfrister i 2017 er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. november.


 • Hvordan skaffe penger?

  Den hender man trenger penger for å jobbe med miljøvern, f.eks til bannerstoff, kontorutstyr, kjeks til møtene og så videre. Det kan man få fra flere steder.

 • Lokallagsfondet

  Her kan du søke støtte fra lokallagsfondet til prosjekter og drift av lokallaget.


 • Lokallagsregnskap

  Her er noen tips til hvordan man kan drive regnskapsarbeid i lokallag. Dersom du trenger hjelp, eller har spørsmål utover dette kan dere kontakte deres fylkesleder eller regionsekretær.