Saker

 • Slik vinner vi klimasøksmålet

  Mandag 5. februar anket Natur og Ungdom og Greenpeace klimasøksmålet. Vi mener at miljøskadelig oljeboring i Arktis og Barentshavet bryter med grunnlovens miljøparagraf 112, og at dommen i Oslo tingrett er feil. 23. konsesjonsrunde innebærer en storstilt utbygging av olje som hverken klimaet eller det lokale miljøet i Arktis tåler. Her kan du lese om hvorfor vi tapte, og hvordan vi planlegger å vinne i neste rettsinstans.

 • Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?

  Regjeringen vil bruke to nasjonale laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien. I år avgjøres det om det skal dumpes gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. 17. april godkjente regjeringen dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Vi ser på sivil ulydighet som siste utvei for å redde fjordene, så langt står nesten 2500 mennesker på liste som er villige til å bryte loven mot gruveplanene.Trykk her for å skrive deg på liste

 • Natur og Ungdom anker klimasøksmålet

  Natur og Ungdom og Greenpeace anker dommen i klimasøksmålet til Høyesterett.

 • Venstre er nødt til å stå på krava om Førdefjorden og Repparfjord

  Natur og Ungdom og Naturvernforbundet forventar at Venstre får stansa dumpinga av gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord.

 • Uforsvarlig olje-utlysning i Barentshavet

  Mandag 14. januar la regjeringen en ny lisensrunde på norsk sokkel kalt TFO 2018 ut på høring. Natur og Ungdom mener TFO-ordninga må avskaffes, og at det er uansvarlig å åpne for oljeboring i så sårbare og kontroversielle områder i Barentshavet.

 • Ny regjeringsplattform: Lofoten, Vesterålen og Senja forblir oljefritt!

  Nå feirer vi en viktig delseier i arbeidet for Norges klimaansvar og å ta vare på våre sårbare og verdifulle økosystemer og fiskeressurser.