Saker

 • Haldenreaktoren stenges – Natur og Ungdom jubler!

  27. juni ble det klart at Institutt for Energiteknikk ikke vil videreføre drift av Haldenreaktoren. Natur og Ungdom har jobbet lenge for dette, og jubler over vedtaket.

 • Fra Natur og Ungdoms sommerleir i Lofoten sommeren 2017. Foto: Maria Olerud/Natur og Ungdom

  Knapt nei til oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

  Forslaget om å gå inn for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja splittet Unge Høyres landsmøte på midten.

 • Inviterer til fjordtokt for miljøvennlig oppdrett

  Natur og Ungdom mener opprettslaksen må over i lukka anlegg for å bevare rene fjorder, økosystem og fiskeri. Nå inviterer vi til "Fjordtoktet 2018" sammen med Naturvernforbundet i Troms, som skal sette fokus på miljøutfordringene med faglig seminar, protesttog med båter, konsert og paneldebatt.

 • "Hva faen driver dere med?" lurte NU på i 2016, da regjeringa delte ut oljelisenser i Arktis.

  24. konsesjonsrunde: – Terje Søviknes har overgått seg selv, dette trosser alle grenser

  I dag delte Olje og Energidepartementet ut et stort antall nye oljeblokker i 24. konsesjonsrunde. Regjeringen har lyst ut 47 nye blokker, 36 av disse i Barentshavet. Over halvparten av blokkene er tildelt på tross av tilrådningene fra de miljøfaglige etatene Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt. – Terje Søviknes overgår seg selv, dette trosser alle grenser, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

 • Organisasjons(u)frihet i Russland

  Russiske myndigheters motstand mot politisk samarbeid på tvers av nasjonale grenser er en stadig trussel mot russisk organisasjonsliv. Natur og Ungdom har gjennom Russlandsprosjektet i over 15 år samarbeidet med russiske miljøorganisasjoner for ungdom, og høsten 2016 retter vi søkelyset mot utfordringene russiske sivilsamfunnsorganisasjoner møter.

 • Regjeringa må skjerpe innsatsen mot plast

  Den enorme mengda plast som endar i naturen er eit alvorleg miljøproblem både nasjonalt og globalt. Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte 2.-3. juni, krev at regjeringa innfører effektive tiltak for å redusere plastbruken og for å rydde opp i plasten som er i naturen.