Energi

 • Ni nye vindparker i Norge

  Denne uken ga Olje- og energidepartementet konsesjon til ni nye vindparker. Natur og Ungdom jubler for vindparken som skal bygges i Vesterålen, men mener Ola Borten Mø ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet i Trøndelag.

 • Feiret vindkraftens dag

  Skal vi løse klimaproblemet må den fossile energien erstattes med fornybar energi. I går markerte lokallag over hele landet Vindkraftens dag.

 • Norsk forskning til brasilianske atomubåter

  Uten godkjenning fra Utenriksdepartementet har Institutt for energiteknikk (IFE) startet forskning for utvikling av brensel til Brasils nye atomubåter. - Dette er et tillitsbrudd, sier Astrid Landstad fra Natur og Ungdom.

 • Tjernobyldagen – en påminnelse om behovet for politisk handling

  Fredag 26. april, 27 år etter etter Tjernobylulykken, møtte Natur og Ungdom Nærings og Handelsdepartementet med et klart budskap: atomsituasjonen i Norge i dag krever politisk handling.

 • Fornybar energi produserer ikke radioaktivt avfall

  Høyre og FRP uttalte idag i Aftenposten at Norge må satse på kjernekraft. Natur og Ungdom mener dette er et forslag som vil erstatte et miljøproblem med et annet.

 • Natur og Ungdom jubler for planene om atomnedbygging

  I dag kom nyheten om at Nærings- og handelsdepartementet har lyst ut to konseptvalgutredninger om Norges atomfremtid. Temæne som skal utredes er nytt norsk mellomlager og nedbygging av Norges to atomreaktorer. Natur og Ungdom jubler, og venter gode løsninger for nedbygging av norsk atomkraft.