Energi

 • Krav til norske myndigheter

  Natur og Ungdom, sammen med en rekke andre organisasjoner, benytter 30-årsmarkeringen for ulykken i Tsjernobyl til å rette fem krav til den norske regjeringen.

 • Nok (a)tomprat, legg ned Haldenreaktoren

  21. mai la Statens strålevern frem sin innstilling til Haldenreaktorens fremtid, hvor de foreslår at Institutt for Energiteknikk får drifte og eie reaktoren i ti nye år. Natur og Ungdom er kritisk til at en reaktor i pensjonsalder skal få fortsette et tiår til.

 • Ni nye vindparker i Norge

  Denne uken ga Olje- og energidepartementet konsesjon til ni nye vindparker. Natur og Ungdom jubler for vindparken som skal bygges i Vesterålen, men mener Ola Borten Mø ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet i Trøndelag.

 • Feiret vindkraftens dag

  Skal vi løse klimaproblemet må den fossile energien erstattes med fornybar energi. I går markerte lokallag over hele landet Vindkraftens dag.

 • Norsk forskning til brasilianske atomubåter

  Uten godkjenning fra Utenriksdepartementet har Institutt for energiteknikk (IFE) startet forskning for utvikling av brensel til Brasils nye atomubåter. - Dette er et tillitsbrudd, sier Astrid Landstad fra Natur og Ungdom.

 • Tjernobyldagen – en påminnelse om behovet for politisk handling

  Fredag 26. april, 27 år etter etter Tjernobylulykken, møtte Natur og Ungdom Nærings og Handelsdepartementet med et klart budskap: atomsituasjonen i Norge i dag krever politisk handling.