fbpx

Energi

 • Tjernobyldagen – en påminnelse om behovet for politisk handling

  Fredag 26. april, 27 år etter etter Tjernobylulykken, møtte Natur og Ungdom Nærings og Handelsdepartementet med et klart budskap: atomsituasjonen i Norge i dag krever politisk handling.

 • Fornybar energi produserer ikke radioaktivt avfall

  Høyre og FRP uttalte idag i Aftenposten at Norge må satse på kjernekraft. Natur og Ungdom mener dette er et forslag som vil erstatte et miljøproblem med et annet.

 • Natur og Ungdom jubler for planene om atomnedbygging

  I dag kom nyheten om at Nærings- og handelsdepartementet har lyst ut to konseptvalgutredninger om Norges atomfremtid. Temæne som skal utredes er nytt norsk mellomlager og nedbygging av Norges to atomreaktorer. Natur og Ungdom jubler, og venter gode løsninger for nedbygging av norsk atomkraft.

 • På tide å øke ambisjonsnivået!

  2011 ble et rekordår for fornybar energi i Norge. Foreløpige tall fra SSB viser at andelen fornybar energi i Norge i 2011 var på 65 prosent, det vil si 2 prosentenheter unna målet for 2020. Er det på tide å øke ambisjonsnivået?

 • Rekordår for vinden

  2012 ble et rekordår for produksjon av vindkraft i Norge. Det ble satt i drift 195,3 MW ny vindkraft og produsert til sammen mer enn 1,5 TWh, viser nye tall fra Norges vassdrag- og energidirektorat. Det ligger an til at denne økningen innen vindkraft vil fortsette. Natur og Ungdom ønsker den nye fornybare energien velkommen.

 • Atomkraft – En sikkerhetstrussel eller prisverdig gambling?

  I Nordvest-Russland, 20 mil fra grensa til Norge, ligger den tikkende miljøbomben Kola atomkraftverk. Det skriver Oskar Njå, energimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, i dagens utgave av avisen Dagen.