Fiskeri og oppdrett

 • Skreifeske førr framtida

  Natur og Ungdom inviterer til Skreifesk førr framtida på Røst for å lære om betydninga av fiskeriet og oljemotstand. Kva tenker lokalbefolkninga på Røst om at Arbeiderpartiet ønsker å opne området der dei bur for oljeboring? Bli med og lær om viktigheita av skreifisket i Lofoten og korleis oljeverksemd potensielt vil kunne påverke kystsamfunnet.

 • Regjeringen undergraver havets framtidige ressursgrunnlag

  Regjeringens havstrategi legger opp til mer olje, mer bunntråling, mer oppdrett og mer gruvevirksomhet - ikke en bærekraftig bruk av havområdene våre.

 • Spennende rapport om fiskekvoter

  En ny rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg tar for seg hvordan fiskekvotene i Norge skal fungere. Her kan du lese Natur og Ungdoms umiddelbare reaksjon.

 • Luseproblemet

  Lakselus er, sammen med rømming, er en av de to største truslene mot de ville laksestammene ifølge vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

 • Rømming: kort forklart

  Rømming er, sammen med lakselus, en av de to største truslene mot de ville laksestammene ifølge vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

 • Ylva Eline Johansen i Nordreisa Natur og Ungdom

  Jubler for oppdretts-nei i Kvænangsfjorden

  Natur og Ungdom jubler or at Fylkesmannen i Troms sier nei til oppdrett i Kvænangsfjorden. - Dette er en seier for fornuften, fisken og folket i fjorden, stadfester Ylva Elene Johansen i Nordreisa Natur og Ungdom