Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Gruvekit

  Vi vil ha med DEG i gruvekampen, og her følger en oversikt over hvordan du og ditt lokallag kan bidra til at Repparfjord og Førdefjorden forblir avfallsfrie.

 • Regjeringa dumper siste rest av miljøtroverdighet i fjorden

  Regjeringen har avvist klagen vår til Nussir sin driftskonsesjon og dermed gitt klarsignal til at 30 millioner tonn med gruveslam kan dumpes i Repparfjord.

 • Fleirtalet i Sunnfjord sviktar ein sunn fjord

  12. November røysta Sunnfjord kommunestyre over ei høyringsfråsegn til Nordic Minings søknad om driftsløyve for gruvedrift ved Førdefjorden. Nordic Mining har tidlegare fått løyve til å dumpe 250 millionar tonn gruveslam i Førdefjorden. Driftsløyvet er det siste løyvet dei treng. Driftsløyvet skal gjevast av Direktoratet for mineralforvaltning.

 • #JEGLENKERMEG-kampanje

  4500 personer har sagt at de er villige til å bryte loven og lenke seg for de rene fjordene våre.
  Bli med på #jeglenkermeg-kampanjen og få enda flere til å skrive seg på aksjonslisten!

 • Fjordfest på SALT

  Lørdag 19. oktober arrangerer vi en storstilt fjordfest for rene fjorder og mot dumping av gruveavfall. Vi ønsker å feire og vise fram alt det fantastiske fjorden har å by på og spre informasjon om konsekvensene av dumping av gruveavfall. Dette har vi lyst til å gjøre ved å invitere til en gratis fjordfest i Oslo som er åpen for alle.

 • Røyst for ein rein fjord!

  I forbindelse med lokalvalet, har vi laga ein oversikt over kva dei ulike partia ved Førdefjorden og Repparfjord meinar om gruvedumping.
  Vil du engasjere deg for reine fjordar? Me treng folk over heile landet som kan bidra med stort og smått. Vil du bidra? Kontakt gruve@nu.no.