Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Repparfjord i Finnmark er en av fjordene i Norge hvor gruveindustrien planlegger å dumpe gruveslam Foto Helene Lind Jensen/Natur og Ungdom

  Bli med på folkefest for Repparfjord!

  15. - 17. juni arrangerer Natur og Ungdom folkefest for Repparfjord. Bli med å feire reindrifta, den sjøsamiske kulturen og den verdifulle naturarven i Repparfjord!

 • Aksjonistar ved Førdefjorden oppmodar investorar i Nordic Mining til å trekke investeringane. Foto: Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom

  Eit av verdas største finansselskap vil ikkje lenger finansiere gruver som dumpar avfall i sjø

  Etter press frå ein internasjonale kampanje mot dumping av gruveslam i sjø annonserer nå Citi group, eit av verdas største finansieringsselskap, at dei ikkje lenger vil direktefinansiere gruver som dumpar avfall i sjø.

 • Repparfjord i Finnmark er en av fjordene i Norge hvor gruveindustrien planlegger å dumpe gruveslam Foto Helene Lind Jensen/Natur og Ungdom

  Internasjonal kampanje mot dumping av gruveavfall i norske fjorder

  En internasjonal samling av miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner retter pekefingeren mot Norge i en kampanje mot dumping av gruveavfall i sjøen. Les mer og finn ut hvordan du kan bidra her.


 • Ny utredning av Engebøfjell-prosjektet

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte 6.-9. januar, krev at utsleppsløyve blir trekt tilbake og at det blir gjennomført ei ny utredning av prosjektet om utvinning av rutil og granat ved Engebøfjellet.


 • Titania må finne nye løsninger for gruveavfallet!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6.-9.januar 2018, krever at Titania A/S finner nye løsninger for nye løsninger for håndtering av gruveavfallet. Metodene som blir brukt av norske gruveselskaper for dumping av avfall i norske fjorder er ekstremt ødeleggende for det biologiske mangfoldet. Et godt eksempel på dette er Jøssingfjorden, hvor det etter massiv gruvedumping på 80-tallet, ikke lenger finnes tegn til liv.

 • Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?

  Regjeringen vil bruke to nasjonale laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien. I år avgjøres det om det skal dumpes gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. 17. april godkjente regjeringen dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Vi ser på sivil ulydighet som siste utvei for å redde fjordene, så langt står nesten 2500 mennesker på liste som er villige til å bryte loven mot gruveplanene.Trykk her for å skrive deg på liste