Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?

  Regjeringen vil bruke to nasjonale laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien. I år avgjøres det om det skal dumpes gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. 17. april godkjente regjeringen dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Vi ser på sivil ulydighet som siste utvei for å redde fjordene, så langt står nesten 2500 mennesker på liste som er villige til å bryte loven mot gruveplanene.Trykk her for å skrive deg på liste

 • Venstre er nødt til å stå på krava om Førdefjorden og Repparfjord

  Natur og Ungdom og Naturvernforbundet forventar at Venstre får stansa dumpinga av gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord.

 • Vedlagt er eit bilete frå miljøgrillen. Fleire bilete ligg her. Fotograf på alle bileta er Eirin Torgersen/Natur og Ungdom

  Vidar Helgesen forsvarte dumping i Førdefjorden

  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ble grilla med miljøspørsmål på Natur og Ungdoms landsmøte. Han mener dumping av gruveavfall i Førdefjorden fremdeles er forsvarlig, selv om antall arbeidsplasser er redusert.

 • Nussir har fått endelig utslippstillatelse til å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjord. Vi har lenkene klare,

  Nussir får endelig utslippstillatelse

  Regjeringen ga i dag, 19. desember 2016, gruveselskapet Nussir endelig tillatelse til å dumpe 30 millioner giftig gruveavfall i Repparfjord i Finnmark, en av Norges nasjonale laksefjorder.

 • Den Følelsen når du må møte i fjordane tingrett

  Aksjonistene fra Førdefjorden dømt

  I dag kom dommen etter rettssakene mot aksjonistene fra Engebøfjellet. Aksjonistene fra første aksjonsdag møtte i retten første uken i desember hvor aktoratet la ned påstand om 12 000 kr per aksjon de ble arrestert for. Retten har nå truffet sin dom og idømt de tiltalte mellom 10 000 og 12 000 kroner i tillegg til saksomkostninger. Flere av de domfelte hadde gjennomført to aksjoner og dermed er idømt bøter på totalt 24 000 kroner.

 • Nestleder i Oslo Natur og Ungdom Gina Gylver holder appell. Foto: Oslo Natur og Ungdom

  Solidaritetsmarkering for fjordaksjonistene

  30. november arrangerte Oslo Natur og Ungdom fakkeltog for å vise solidaritet med aksjonistene som lenket seg fast på Engebøfjellet. Budskapet var klart: - Vi nekter å tillate at våre rene fjorder skal brukes som avfallsplass!