fbpx

Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • I sommer står slaget om Repparfjord

  Nå kan det skje! Gruveselskapet Nussir ASA, har varslet byggestart i sommer for deres kobbergruve i Hammerfest kommune. Vi varsler aksjoner.

 • Natur og Ungdom og Naturvernforbundet håper Nybø og regjeringen vil berge Førdefjorden

  Direktoratet for mineralforvaltning har avvist alle klagene på vedtaket om å gi Nordic Rutile (Som er eid av Nordic Mining ASA) driftskonsesjon til gruvevirksomhet i Engebøfjellet med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Blant dem som fikk avvist sine klager er Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

 • Nå må Iselin Nybø rydde opp i gruveavfallet

  I dag mottok Nordic Mining driftskonsesjon til sitt omstridte gruveprosjekt på Engebøfjellet med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Prosjektet

 • Aksjonscamp 2020

  Nussir ASA har tillatelse til å dumpe 30 millioner tonn med gruveslam i Repparfjorden, noe som medbringer enorme konsekvenser for livet i fjorden og reindriften. Derfor skal vi samle 50 ungdommer fra hele landet på aksjonscamp den 17. - 20. September, mot gruveprosjektet i Repparfjord.

 • Natur og Ungdom aksjonerer utfor Slottet mot dumping av gruveavfall i norske fjorder. Foto Eirin Torgersen, Natur og Ungdom

  Gruveprosjektet i Førdefjorden er ulovlig viser nye undersøkelser.

  I samarbeid med advokatfirmaet Glittertind har Natur og Ungdom sett på utslippstillatelsen til Nordic Mining, selskapet som planlegger gruvedrift ved Førdefjorden. På grunn av nye opplysninger i saken, og unødvendig forurensning, mener organisasjonene og advokatfirmaet at utslippstillatelsen er ugyldig.

 • Gruvekit

  Vi vil ha med DEG i gruvekampen, og her følger en oversikt over hvordan du og ditt lokallag kan bidra til at Repparfjord og Førdefjorden forblir avfallsfrie.