Fakta om gruver

 • 10 fakta mot dumping av av gruveavfall i sjø

  10 grunner til at å dumpe gruveavfall i fjorder ikke er bærekraftig eller langsiktig.

 • Førdefjorden – Avfallsplass for gruveindustrien?

  Selskapet Nordic Mining fikk 17.04 tillatelse fra klima- og miljødepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartmentet til å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining har fått tillatelse om å deponere store deler av avgangsmassen fra gruven i et fjorddeponi i Førdefjorden. Kommunestyrene i de berørte kommunene Askvoll og Naustdal har begge vedtatt Nordic Minings søknad om gruvedrift og fjorddeponi. Fiskeridirektoratet avd. Vest har kommet med en innsigelse i saken. Nå klager både miljøbevegelsen og formannskapet i Førde inn saken for EFTA-domstolen.

 • En bærekraftig mineralnæring

  Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Samtidig ser vi eksempler på at det i søkte prosjekter ikke legges opp til en bærekraftig behandling av avfallet fra gruvedriften. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

 • Repparfjord i Finnmark er en av fjordene i Norge hvor gruveindustrien planlegger å dumpe gruveslam Foto Helene Lind Jensen/Natur og Ungdom

  Gruveavfall i Repparfjord

  Gruveselskapet Nussir ASA har søkt om å dumpe 17 lastebillass med kobberholdig avfall hver time, hver dag i 20 år framover i Repparfjorden i Vest-Finnmark. Tidligere historie fra Folldal verk på 70-tallet har indikert at fiskesamfunnet ble hardt rammet ved sjødeponi av kobberholdige avgangsmasser. Innholdet av tungmetaller i gruvegangen er så høyt at de vil være akutt giftige for mange marine organismer. Sametinget og Områdestyret for Vest-Finnmark har innsigelser mot planene, og saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

 • Alternativer til sjødeponi

  Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.