fbpx

Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Repparfjorden er nasjonal laksefjord.

  Repparfjorden på høring!

  Natur og Ungdom skriver i disse dager høringsuttalelse om sjødeponi i Repparfjorden. Gruveselskapet Nussir ASA har søkt om tillatelse til å deponere gruveavfall i Repparfjorden. Utslippssøknaden er nå på høring.

 • La fjorden leve!

  Sjødeponi i Repparfjorden ville ikke blitt tillatt i Kina

  Gruveselskapet Nussir ASA vil deponere opptil 5500 tonn slam og kjemikalier daglig i Repparfjorden, som er en nasjonalt verna laksefjord i Vest-Finnmark. Norge er et av fem land i hele verden som tillater sjødeponi. Dersom vi tillater sjødeponi i Repparfjorden blir vi attpåtil verst i klassen.

 • Natur og Ungdom krever et forbud mot bruk av sjødeponi. (Foto: Line Lønning)

  – Galskap å bruke fjordene som avfallsplass

  Natur og Ungdom krever at det innføres et forbud mot dumping av gruveavfall i sjø i Norge. I dag er det bare Indonesia, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Tyrkia og Norge som deponerer gruveavfall i sjø og fjord. Bruk av sjødeponering av avfall fra gruvedrift vil gjøre uopprettelige skader på sårbar natur og er svært omstridt internasjonalt.


 • Forby gruvedumping!

  Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2012 krever at det innføres et forbud mot dumping av gruveavfall i sjø i Norge. Det må legges bærekraftige planer for norsk mineralutvinning, som ikke gjør uopprettelige skader på sårbar natur.