Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Røyst for ein rein fjord!

  I forbindelse med lokalvalet, har vi laga ein oversikt over kva dei ulike partia ved Førdefjorden og Repparfjord meinar om gruvedumping.
  Vil du engasjere deg for reine fjordar? Me treng folk over heile landet som kan bidra med stort og smått. Vil du bidra? Kontakt gruve@nu.no.

 • Status for gruveprosjektene

  Både Repparfjord og Førdefjorden står i fare for å bli brukt som søppelplass for gruveavfall. Ved Repparfjord har Nussir ASA fått både utslippstillatelse og driftskonsesjon. Ved Førdefjorden har Nordic Mining AS fått utslippstillatelse og søkt om driftskonsesjon. Hva skjer med sakene videre?

 • Røe Isaksen må stoppe gruvedumping i Repparfjord

  Fredag 14. desember møtte Natur og Ungdom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen utenfor slottet. Leder Gaute Eiterjord ga ministeren klar beskjed, og ga han en torsk med budskapet på, nemlig at Isaksen må si nei til Nussir, selskapet som vil drive kobbergruve i Kvalsund i Finnmark.

 • Ingebørg Marie Thorkildsen og Jørgen Næss Karlsen på høring om gruvedrift på havbunnen. Foto: Skjermdump fra Stortingets nett-TV

  Gruvedrift på havbunnen – gullgruve eller miljøkatastrofe?

  Natur og Ungdom deltok i dag på høring på Stortinget om gruvedrift på havbunnen, som regjeringen har foreslått å åpne opp for. På høringa trakk vi fram at dette kan gå på bekostning av svært sårbar og sjelden natur i dyphavet.

 • Natur og Ungdom aksjonerer utfor Slottet mot dumping av gruveavfall i norske fjorder. Foto Eirin Torgersen, Natur og Ungdom

  – Regjeringa må stanse ny Alta-sak

  Regjeringa må nå avgjøre framtida til den planlagte gruva med Repparfjord, etter at Finnmarkseiendommen oversender saken til Kongen i statsråd. Natur og Ungdom krever at regjeringen setter foten ned og hindrer en ny Alta-sak.

 • Repparfjord i Finnmark er en av fjordene i Norge hvor gruveindustrien planlegger å dumpe gruveslam Foto Helene Lind Jensen/Natur og Ungdom

  Bli med på folkefest for Repparfjord!

  15. - 17. juni arrangerer Natur og Ungdom folkefest for Repparfjord. Bli med å feire reindrifta, den sjøsamiske kulturen og den verdifulle naturarven i Repparfjord!