Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Nestleder i Oslo Natur og Ungdom Gina Gylver holder appell. Foto: Oslo Natur og Ungdom

  Solidaritetsmarkering for fjordaksjonistene

  30. november arrangerte Oslo Natur og Ungdom fakkeltog for å vise solidaritet med aksjonistene som lenket seg fast på Engebøfjellet. Budskapet var klart: - Vi nekter å tillate at våre rene fjorder skal brukes som avfallsplass!

 • Støtt fjordaksjonene

  I februar aksjonerte over hundre miljøvernere og lokale på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, mot Nordic Minings prøveboring. Sjekk under hvordan du kan bidra til å støtte de som aksjonerte!

 • Dette har skjedd på aksjonane for Førdefjorden

  Aksjonistar hindra arbeidet til gruvelselskapet Nordic Mining i tre veker, i den lengste sivilt ulydige aksjonen i nyare tid. Her kan du lese alt som har skjedd på aksjonane mot dumping i Førdejorden.


 • Uttalelse: Vi gir aldri opp Repparfjord og Førdefjorden!

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte i Fredrikstad 07.-10. januar 2016, krev at regjeringa tek omsynet til framtida, matproduksjon og Noregs internasjonale miljøry på alvor og seier nei til å dumpe gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord – vi gir oss aldri!

 • Oppslutningen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden har økt i de fire Førdefjord-kommunene. Foto: Mina Røed / Natur og Ungdom

  Jubler for flere fjord-forkjempere rundt Førdefjorden

  Mandagens kommunevalg viste framgang for partiene som er mot dumping av gruveavfall rundt Førdefjorden. Stemmetallene i gruvekommunen Naustdal er omtrent likt som i 2011. – Folk ønsker ikke fjorden som avfallsplass, sier NU-leder Arnstein Vestre

 • Røyst for ein rein Førdefjord

  Står saman for Førdefjorden

  Natur og Ungdom er denne uka på eit tokt langs Førdefjorden. Onsdag var dei i Florø, kor dei møtte kandidatar frå Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet Dei Grøne, for å oppeldne til kamp for Førdefjorden.