Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Ready to break the law to secure The Førde fjord

  During the last two days over 250 young people from all over Norway have trained on civil disobedience actions to be used against the potential mining waste fjord disposal in the Førde fjord.

 • Over 500 på Folkefest for Førdefjorden

  Folkefesten for Førdefjorden, som gikk av stabelen i Vevring lørdag 1. august, fikk stort oppmøte, på det største politiske markeringen i Vevring nøn sinne. – Dette viser at det folkelige engasjementet i denne saken er stort, fjorddeponiet må stoppes, sier NU-leder Arnstein Vestre

 • – Dette er ikke det siste Nordic Mining har sett av oss

  Denne uken er 250 ungdommer fra hele landet samlet til sommerleir ved Førdefjorden. I dag ble sommerleiren åpnet i Vevring. I løpet av én uke vil ungdommen oppleve den unike naturen langs fjorden, enten i kajakk, på fisketur, eller i lenker på Engebøfjellet.

 • 7 av 10 mot gruveavfall i norske fjorder

  7 av 10 spurte er mot at det skal dumpes gruveavfall i norske fjorder. Det viser tall som TNS Gallup har hentet inn for Natur og Ungdom. I vår skal Tine Sundtoft og Jan Tore Sanner avgjøre fremtiden til to av Norges nasjonale laksefjorder. Natur og Ungdom mener signalet til ministerne er klokkeklart: Nå må de legge prosjektet i skuffen for godt.

 • 10 fakta mot dumping av av gruveavfall i sjø

  10 grunner til at å dumpe gruveavfall i fjorder ikke er bærekraftig eller langsiktig.

 • Førdefjorden – Avfallsplass for gruveindustrien?

  Selskapet Nordic Mining fikk 17.04 tillatelse fra klima- og miljødepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartmentet til å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining har fått tillatelse om å deponere store deler av avgangsmassen fra gruven i et fjorddeponi i Førdefjorden. Kommunestyrene i de berørte kommunene Askvoll og Naustdal har begge vedtatt Nordic Minings søknad om gruvedrift og fjorddeponi. Fiskeridirektoratet avd. Vest har kommet med en innsigelse i saken. Nå klager både miljøbevegelsen og formannskapet i Førde inn saken for EFTA-domstolen.