Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Nussir har fått endelig utslippstillatelse til å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjord. Vi har lenkene klare,

  Nussir får endelig utslippstillatelse

  Regjeringen ga i dag, 19. desember 2016, gruveselskapet Nussir endelig tillatelse til å dumpe 30 millioner giftig gruveavfall i Repparfjord i Finnmark, en av Norges nasjonale laksefjorder.

 • Den Følelsen når du må møte i fjordane tingrett

  Aksjonistene fra Førdefjorden dømt

  I dag kom dommen etter rettssakene mot aksjonistene fra Engebøfjellet. Aksjonistene fra første aksjonsdag møtte i retten første uken i desember hvor aktoratet la ned påstand om 12 000 kr per aksjon de ble arrestert for. Retten har nå truffet sin dom og idømt de tiltalte mellom 10 000 og 12 000 kroner i tillegg til saksomkostninger. Flere av de domfelte hadde gjennomført to aksjoner og dermed er idømt bøter på totalt 24 000 kroner.

 • Nestleder i Oslo Natur og Ungdom Gina Gylver holder appell. Foto: Oslo Natur og Ungdom

  Solidaritetsmarkering for fjordaksjonistene

  30. november arrangerte Oslo Natur og Ungdom fakkeltog for å vise solidaritet med aksjonistene som lenket seg fast på Engebøfjellet. Budskapet var klart: - Vi nekter å tillate at våre rene fjorder skal brukes som avfallsplass!


 • Støtt fjordaksjonene

  I februar aksjonerte over hundre miljøvernere og lokale på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, mot Nordic Minings prøveboring. Sjekk under hvordan du kan bidra til å støtte de som aksjonerte!

 • Dette har skjedd på aksjonane for Førdefjorden

  Aksjonistar hindra arbeidet til gruvelselskapet Nordic Mining i tre veker, i den lengste sivilt ulydige aksjonen i nyare tid. Her kan du lese alt som har skjedd på aksjonane mot dumping i Førdejorden.


 • Uttalelse: Vi gir aldri opp Repparfjord og Førdefjorden!

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte i Fredrikstad 07.-10. januar 2016, krev at regjeringa tek omsynet til framtida, matproduksjon og Noregs internasjonale miljøry på alvor og seier nei til å dumpe gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord – vi gir oss aldri!