fbpx

Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.


 • Støtt fjordaksjonene

  I februar aksjonerte over hundre miljøvernere og lokale på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, mot Nordic Minings prøveboring. Sjekk under hvordan du kan bidra til å støtte de som aksjonerte!

 • Dette har skjedd på aksjonane for Førdefjorden

  Aksjonistar hindra arbeidet til gruvelselskapet Nordic Mining i tre veker, i den lengste sivilt ulydige aksjonen i nyare tid. Her kan du lese alt som har skjedd på aksjonane mot dumping i Førdejorden.


 • Uttalelse: Vi gir aldri opp Repparfjord og Førdefjorden!

  Natur og Ungdom, samla til landsmøte i Fredrikstad 07.-10. januar 2016, krev at regjeringa tek omsynet til framtida, matproduksjon og Noregs internasjonale miljøry på alvor og seier nei til å dumpe gruveslam i Førdefjorden og Repparfjord – vi gir oss aldri!

 • Oppslutningen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden har økt i de fire Førdefjord-kommunene. Foto: Mina Røed / Natur og Ungdom

  Jubler for flere fjord-forkjempere rundt Førdefjorden

  Mandagens kommunevalg viste framgang for partiene som er mot dumping av gruveavfall rundt Førdefjorden. Stemmetallene i gruvekommunen Naustdal er omtrent likt som i 2011. – Folk ønsker ikke fjorden som avfallsplass, sier NU-leder Arnstein Vestre

 • Røyst for ein rein Førdefjord

  Står saman for Førdefjorden

  Natur og Ungdom er denne uka på eit tokt langs Førdefjorden. Onsdag var dei i Florø, kor dei møtte kandidatar frå Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet Dei Grøne, for å oppeldne til kamp for Førdefjorden.

 • Ready to break the law to secure The Førde fjord

  During the last two days over 250 young people from all over Norway have trained on civil disobedience actions to be used against the potential mining waste fjord disposal in the Førde fjord.