Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • En bærekraftig mineralnæring

  Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Samtidig ser vi eksempler på at det i søkte prosjekter ikke legges opp til en bærekraftig behandling av avfallet fra gruvedriften. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

 • Repparfjord i Finnmark er en av fjordene i Norge hvor gruveindustrien planlegger å dumpe gruveslam Foto Helene Lind Jensen/Natur og Ungdom

  Gruveavfall i Repparfjord

  Gruveselskapet Nussir ASA har søkt om å dumpe 17 lastebillass med kobberholdig avfall hver time, hver dag i 20 år framover i Repparfjorden i Vest-Finnmark. Tidligere historie fra Folldal verk på 70-tallet har indikert at fiskesamfunnet ble hardt rammet ved sjødeponi av kobberholdige avgangsmasser. Innholdet av tungmetaller i gruvegangen er så høyt at de vil være akutt giftige for mange marine organismer. Sametinget og Områdestyret for Vest-Finnmark har innsigelser mot planene, og saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

 • – En tragedie for Førdefjorden

  Fredag ga regjeringen tillatelse til å dumping av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden. Statens egne miljøetater har tidligere frarådet prosjektet. – Her lukker Tine Sundtoft øynene, hun kan like gjerne omdøpes til Klima- og Forurensningsminister, sier NU-leder Arnstein Vestre.

 • Ga boksehansker for gruve-nei

  Natur og Ungdom hilste denne helga Venstres landsmøte. I sin tale ga NU-lederen boksehansker til Venstre-lederen: - Dere må gi regjeringen en rett Venstre, de kan ikke få gjøre fjordene våre til avfallsplass for gruveindustrien, sa NU-leder Arnstein Vestre

 • Klar beskjed til Sanner – lover aksjoner mot gruveplaner

  Fredag aksjonerte Natur og Ungdom ved slottet under statsråd, mot regjeringens åpning for å dumpe store mengder gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjord i Finnmark, i strid med råd fra miljø- og fiskerietatene. – Regjeringen vil legge fjorden død, vi varsler lenker, sier NU-leder Arnstein Vestre.

 • Varsler sivil ulydige aksjoner -vi lover Sanner et helvete i Kvalsund

  Torsdag ga Jan Tore Sanner klarsignal til dumping av gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Vedtaket er stikk i strid med miljø- og fiskerietatenes råd. Natur og Ungdom varsler sivilt ulydige aksjoner. - Vi lover Sanner et helvete, sier NU-leder Arnstein Vestre.