Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Nye idear og betre løysingar?

  Er det nye idear og betre løysingar å skape irreversible øydeleggingar for naturen, fisket og reindrifta i Repparfjord? Det spør sentralstyremedlem Gaute Eiterjord i Klassekampen i dag.

 • Krever ny utredning i Repparfjord

  Torsdag forrige uke ga kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til gruvedrift med dumping av 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Siden konsekvensutredningen ble lagt fram, er anslaget for mineralressurser i fjellet mer enn tredoblet. – En ny konsekvensutredning må på bordet, krever miljøorganisasjonene.

 • Folkemøte mot sjødeponi i Vevring

  Natur og Ungdom vitja fredag Folkemøte mot sjødeponi i Vevring i Sogn og Fjordane med stortingsrepresentantane Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn frå Venstre. - Å tillate sjødeponi er å gå baklengs inn i framtida, sa NU-leiar Arnstein Vestre i sin appell.

 • En trussel mot de norske fjordene

  I går la regjeringen Solberg fram sin regjeringsplattform. Den viser hvilken retning skuta skal ha de neste fire årene.

 • På befaring ved Repparfjord

  Andrea Sofie Aasvang, Helene Lind Jensen og Ådne Feiring fra sentralstyret i Natur og Ungdom var nylig på befaring i Kvalsund kommune i Finnmark. Formålet med befaringen var å lære mer om det planlagte sjødeponiet i Repparfjord.

 • Strategien må følges opp med et nei til sjødeponi

  I dag la Nærings- og handelsminister Trond Giske fram den etterlengtede mineralstrategien. Natur og Ungdom var på plass for å markere sin motstand mot sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjord. Natur og Ungdom møtte Trond Giske før pressekonferansen og forlangte et nei til sjødeponi.