Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Aksjonscamp i Kvalsund – Natur og Ungdom rasler med lenkene

  Fredag 20. juni gikk aktivister fra hele landet i land i Hammerfest for å øve på sivilt ulydige aksjoner mot planene om å dumpe gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjord i Kvalsund i Finnmark. – Vi har med lenker, nå må Tine Sundtoft lytte, sier NU-leder Arnstein Vestre.

 • 500 gruvemotstandere utenfor Stortinget

  Lørdag samlet 500 gruvemotstandere seg utenfor Stortinget til stormarkering mot gruveavfall i norske fjorder. Oppfordringen til regjeringen er klar: – Det er ingen skam å snu, Repparfjord og Førdefjorden får dere aldri, sier NU-leder Arnstein Vestre.

 • Nye idear og betre løysingar?

  Er det nye idear og betre løysingar å skape irreversible øydeleggingar for naturen, fisket og reindrifta i Repparfjord? Det spør sentralstyremedlem Gaute Eiterjord i Klassekampen i dag.

 • Krever ny utredning i Repparfjord

  Torsdag forrige uke ga kommunalminister Jan Tore Sanner klarsignal til gruvedrift med dumping av 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord i Finnmark. Siden konsekvensutredningen ble lagt fram, er anslaget for mineralressurser i fjellet mer enn tredoblet. – En ny konsekvensutredning må på bordet, krever miljøorganisasjonene.

 • Folkemøte mot sjødeponi i Vevring

  Natur og Ungdom vitja fredag Folkemøte mot sjødeponi i Vevring i Sogn og Fjordane med stortingsrepresentantane Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn frå Venstre. - Å tillate sjødeponi er å gå baklengs inn i framtida, sa NU-leiar Arnstein Vestre i sin appell.

 • En trussel mot de norske fjordene

  I går la regjeringen Solberg fram sin regjeringsplattform. Den viser hvilken retning skuta skal ha de neste fire årene.