Gruver

Presset på norske mineralressurser har økt de siste årene, og flere selskaper ønsker tilgang til norske mineralforekomster. Natur og Ungdom er ikke mot gruvedrift i seg selv, men mener det må settes strengere krav om alternativ avfallshåndtering og kjemikaliebruk i næringen.

Vi jobber mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord og for et generelt nasjonalt forbud mot dumping av gruveslam i sjøen.

 • Foredrag og møter om sivil ulydighet

  Ønsker ditt lokallag å lære mer om sivilt ulydige aksjoner? Nå kan dere få besøk av sentralstyret og holde åpent møte!

 • En seier for fjorden

  Miljødirektoratet ga tirsdags morgen sitt nei til gruveselskapet Nordic Minings planer om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. En seier for naturen, fjorden og fisken!

 • Krever ny konsekvensutredning etter nye funn i Repparfjord

  Nussir har funnet mer kobber enn tidligere meldt i Kvalsund. Etter mer boring i sommer mener de det finnes over 66 millioner tonn kobbermalm i fjellene ved Repparfjord. Det er dobbelt så mye som de har søkt om å utvinne. Natur og Ungdom krever en ny konsekvensutredning av prosjektet.

 • Nussir har fått endelig utslippstillatelse til å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjord. Vi har lenkene klare,

  Lar bukken passe havresekken!

  Denne uka ga Miljødirektoratet gruveselskapet Nussir ASA beskjed om å sjekke gyldigheten for sine egne målinger om den planlagte dumpinga av gruveavfall i Repparfjord. Natur og Ungdom mener at uavhengige aktører burde brukes til å gjøre en slik validering.

 • – Nussir har alt bestemt seg

  Mandag arrangerte Kvalsund kommune folkemøte om den planlagte dumpingen av giftig gruveavfall i Repparfjord. På møtet snakket direktøren for Nussir og Miljødirektoratet – Nussir tar ikke alternativene seriøst, sier NU-leder Arnstein Vestre.

 • Gruveslam og kunnskapskamp i Førdefjorden

  Tirsdag denne uka uttalte Ivar Fossum, direktør i Nordic Mining til NRK at nye rapporter om strømningsforhold i Førdefjorden viser at sjødeponi er en trygg løsning for å kvitte seg med giftig gruveavfall. Samtidig som Fossum er ute å flotter seg i pressa, advarer flere havforskere mot prosjektet. Natur og Ungdom mener det er viktig at våre fremste uavhengige eksperter på hav og marint liv blir hørt.