Jordbruk

https://nu.no

 • Natur og Ungdoms krav til jordbruksoppgjeret 2018

  Natur og Ungdom har følgjande krav til årets forhandlingar mellom staten og bondeorganisasjonane om vilkåra for det norske jordbruket:
  1. Jordbruket må i større grad basere seg på bruk av norsk jord, og mindre på bruk av utanlandske ressursar
  2. Det må bli lettare for ungdom å kome inn i jordbruket
  3. Det årlege jordbruksoppgjeret må vere ein opnare prosess

 • Bestem vårt nye jordbruksdesign!

  Har DU lyst til å lage det nye jordbruksdesignet til Natur og Ungdom?

  Vi leter etter en kreativ sjel som vil sette sitt særpreg på Natur og Ungdom og Grønt Spatak sitt jordbruksarbeid!

 • Nestleiar Gaute Eiterjord og Grønt Spatak-koordinator Silje Strøm på høring på Stortinget. Foto: Skjermdump frå Stortingets nett-TV

  Natur og Ungdoms innspel til jordbruksmeldinga

  I dag var Natur og Ungdom på Stortinget for å gi innspel til behandlinga av jordbruksmeldinga. Her kan du lese innspela våre.

 • Ida og Gaute aksjonerer for jordbruk

  Jordbruksmelding på jordet

  Natur og Ungdom er kritisk til regjeringas jordbruksmelding.

 • Grønt Spatak for naturmangfaldet på Olestølen i Valdres. Fra venstre: Kathrin Aslaksby, Thomas Aslaksby, Åshild Litleskare, Einar Helland Berger, Sigrid Lien og Henriette Stoltenberg

  Vellykka Grønt Spatak på Olestølen

  Fem ungdommar frå Natur og Ungdom var helga 26. - 28. samla på Olestølen i Øystre Slidre for å ta eit såkalla Grønt Spatak. Gjennom praktisk arbeid fekk miljøvernarane lære om korleis ein kan hindre attgroing av kulturlandskapet og stanse tap av naturmangfaldet.

 • Ta et grønt spatak! Foto: Carl-Frederic Salicath/Natur og Ungdom

  Rekordmange unge lærer gårdsdrift i sommerferien

  I disse dager reiser 88 unge miljøvernere til gårds og seters for å ta i et tak i sommerferien. Utplasseringsprosjektet Grønt Spatak er større enn på mange år.