Jordbruk


 • Uttalelse: Kutt kraftfôrkjøttet!

  Norge har et ansvar for å brødfø befolkningen på egne ressurser. Et kjøttforbruk basert på storskala import og bruk av kraftfôr er usolidarisk og ikke økologisk bærekraftig. Natur og Ungdom samlet til landsmøte 7-10. januar krever at regjeringen setter i verk tiltak for å minke befolkningens kjøttforbruk til et nivå som samsvarer med produksjon på våre egne ressurser.


 • Uttalelse: Stopp nedbyggingen av matjord i Ringsaker!

  Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 10. januar i Fredrikstad, krever at Ringsaker kommune snur i sin beslutning om å tillate nedbyggingen av den verdifulle matjorden langs E6 gjennom Ringsaker kommune.

 • Vi har ingen matjord å miste

  Denne høsten skal Stortinget behandle en ny jordvernstrategi. Natur og Ungdom krever at ikke et eneste dekar matjord bygges ned.

 • – Staten leker med maten

  Fredag 15. mai brøt Norsk Bonde- og Småbrukarlag jordbruksforhandlingene med staten. Medlemmer av Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag aksjonerte foran Stortinget for en annen retning i jordbrukspolitikken enn den staten ønsker.

 • Aksjon mot nedbygging av matjorda på Deli-jordet i Vestby i 2014

  – Oppskrift på lavere selvforsyning

  Statens tilbud til bøndene i årets jordbruksforhandlinger er en oppskrift på mer bruk av soya som ødelegger regnskog, og mindre norske grasressurser, mener Natur og Ungdom

 • Mer mat på norske ressurser

  Fredag la bondeorganisasjonene fram sine krav til årets jordbruksoppgjør. Les Natur og Ungdom sine innspill til oppgjøret.